Volle bak bij bijeenkomst productie groengas van Rabo en BEON

Op 8 april jl organiseerde Rabobank in samenwerking met Stichting BEON een bijeenkomst over de productie van groengas in het HOFtheater in Raalte. Maar liefst 220 ondernemers waren hier te gast om alles over de productie van groen gas en vergisting te leren. Onze eigen Investment Manager Biomassa Willem Dubbelman was een van de panelleden. Een kort verslag.

Energieleveranciers kennen vanaf 2026 een bijmengverplichting. In 2030 zal zo’n 20% van het geleverde gas aan de gebouwde omgeving groengas moeten zijn. De agrarische sector kan hierin een belangrijke bijdrage leveren, daarnaast leidt het tot een reductie van de stikstof- en methaanuitstoot van veehouderijen.

Jenneke Palland van Rabobank  opende de bijeenkomst en vervolgens namen Frans Feil, Hans van den Boom, Ferdinand Borsje, Willem Dubbelman en agrarisch ondernemer Arjan Stokman het publiek mee in de uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van monomestvergisting.

Aansluitend konden ondernemers kiezen uit workshops over biogashubs, bedrijfsvergisters en regionale vergisters door respectievelijk René Cornelissen van CCS Energie-advies, Sietse Draaijer van ReFerm en Arno Brandwagt van Twence. Er werd afgesloten met een kleine kennismarkt van de aanwezige aanbieders en natuurlijk een geslaagde netwerkborrel. Een mooie middag waarin kennis opdoen en leren van elkaar centraal stonden.