Windpark Oude Buurserdijk: lokale windenergie van en voor inwoners Haaksbergen

Met de financiering van windpark Oude Buurserdijk komt lokale windenergie van en voor de inwoners van Haaksbergen weer een stap dichterbij. Vanuit onze LEI-F voorziening kreeg Energie Coöperatie Haaksbergen (ECH) een financiering voor het windpark. De energiecoöperatie werkt zo, als een van de eersten in Overijssel, aan een windpark waarbij 50% in lokaal eigendom is. Door vanaf de allereerste fase via de coöperatie sámen met de omwonenden te investeren in de ontwikkeling van het windpark

Vier à vijf windmolens
Het plangebied van Windpark Oude Buurserdijk ligt in het oosten van de gemeente Haaksbergen, vlakbij de grens met de gemeente Enschede. Het plangebied ligt ten noorden van de kern Buurse. Inschatting is dat hier vier à vijf moderne windmolens gerealiseerd kunnen worden. De definitieve plek en opstelling hiervan wordt samen met de omgeving onderzocht.

Mogelijk om heel Haaksbergen van duurzame elektriciteit te voorzien
De verwachte opbrengst van de windmolens is circa 30.000.000 kilowattuur (kWh) per stuk per jaar. Vier à vijf van dergelijke windmolens wekken dus samen naar verwachting circa 120.000.000 kWh tot 150.000.000 kWh per jaar op. In 2021 werd in de hele gemeente Haaksbergen bijna 142.000.000 kWh verbruikt. De windmolens hebben dus de capaciteit om 85 tot 105 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Haaksbergen duurzaam op te wekken.

Meer lezen over Windpark Oude Buurserdijk en deelnemen aan het windpark