Zwolle krijgt grootste drijvende zonnepark van Europa

Afgelopen vrijdag 30 januari werd de intentieverklaring getekend voor het grootste drijvende zonnepark van Europa, in de Bomhofplas bij Zwolle. Energiefonds Overijssel, een van de ondertekenaars, is financier van dit project. Het zonnepark levert straks aan zo’n 8.000 huishoudens in Zwolle stroom.

– Persbericht –

Zwolle krijgt grootste drijvende zonnepark van Europa
Bomhofsplas levert Zwolse energie voor Zwollenaren

Zwolle krijgt het grootste drijvende zonnepark van Europa. Dit zonnepark, dat wordt gebouwd door GroenLeven, gaat voor zo’n 8000 huishoudens in Zwolle stroom leveren. Hiermee wordt dit park de grootste drijvende zonne-energie installatie in Europa (20 hectare). Met dit project zet de gemeente Zwolle samen met haar partners een grote stap in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen.


Lokale energie en participatie
Uniek aan dit project is dat de stroom die op de Bomhofsplas wordt opgewekt via de lokale coöperatie BlauwvingerEnergie samen met energieleverancier Greenchoice aan Zwolse huishoudens en bedrijven geleverd wordt. Zwollenaren kunnen daarbij ook zelf financieel participeren in het park. Inwoners worden dit voorjaar geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden.

Zonnepark en ecologie
Met het installeren van biohutten, gevlochten kooien met hout en schelpmateriaal, onder het zonnepark wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Ecologisch bureau Bakker doet bij dit zonnepark onderzoek naar hoe de ecologie rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden.

Intentieovereenkomst
Vrijdag 31 januari ondertekenen GroenLeven, Energiefonds Overijssel (EFO) en Blauwvinger Energie (BVE) een intentieovereenkomst. Met deze overeenkomst onderstrepen zij het voornemen om een substantieel deel van het zonnepark op de Bomhofsplas in eigendom onder te brengen bij EFO/BVE. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de uitgangspunten uit het Nationaal Klimaatakkoord. Dat stelt dat bij projecten voor grootschalige opwekking wordt gestreefd naar gemiddeld 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom wordt gezien als belangrijkste succesfactor voor lokaal draagvlak. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle onderstrepen dit lokaal/regionaal belang door bij de overname de intentieovereenkomst mede te ondertekenen.