OTTE B.V. Zonnepark Dalfsen

In Dalfsen wordt een grondgebonden zonnepark van 8 MW ontwikkeld door Trio Invest B.V. Onder de naam OTTE wordt dit park straks ook in eigen beheer gebruikt. Het Zonnepark Dalfsen bestaat uit in totaal 14.560 panelen met een vermogen van 550 Wp per paneel, die in een zuid-opstelling gelegd worden. Trio Investment B.V. ontwikkelt zonne-energieprojecten op land, daken, kassen, water en parkeerterreinen door heel Nederland. De installatie en het onderhoud wordt uitgevoerd door Sunprojects. Hetzonnepark zal in september 2023 klaar voor gebruik zijn.

De rol van Energiefonds Overijssel:
Duurzame energie-opwek is belangrijk voor de gemeente Dalfsen, die zo een bijdrage levert aan de overgang naar duurzame energie. Het fonds heeft daarom een lening verstrekt aan OTTE van €6.500.000 voor de bouw van het zonnepark.  Met haar financiering biedt het fonds daarnaast ruimte voor de invulling van burgerparticipatie na de oplevering van het zonnepark.

Maatschappelijke rendement
Het zonnepark verwacht jaarlijks ongeveer 7,92 GWh aan energie te produceren, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 2.500 huishoudens. Hierdoor wordt per jaar meer dan 4.000 ton CO2-uitstoot vermeden, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Meer weten over Trio Invest