Tala

Tala ontwerpt en bouwt duurzame huizen van hout en andere biobased materialen, in hun eigen fabriek in Broekland. De woningen bestaan uit modulaire concepten, hebben een zeer lange levensduur en zorgen voor een positieve impact op mens en natuur. Daarnaast zorgt hun efficiënte en modulaire manier van bouwen voor een aanzienlijk sneller (af)bouwproces met minder CO2 uitstoot. Tala draagt hiermee niet alleen significant bij aan de verduurzaming van de bouw, maar biedt ook een oplossing voor de groeiende woningnood.

Bio-based materiaalgebruik en CO2 opslag
Tala’s unieke circulaire manier van bouwen wordt gekenmerkt door 90% biobased materialen en een hoge CO2 opslag per woning. Daarnaast zijn de huizen energie-neutraal in het gebruik en voor 100% demonteerbaar. Het assortiment van Tala bestaat uit drie typen woningen; flexibele woningen op tijdelijke locaties voor spoedzoekers, een compacte maar veelzijdige woning voor starters en een stedenbouwkundige alleskunner voor gezinnen. De overkoepelende focus ligt hiermee op betaalbare woningen voor lage- en middeninkomens die passen binnen de budgetten van woningcorporaties. Door een brede kijk op duurzaam bouwen en standvastige keuzes heeft Tala een unieke positie in de markt weten te verwerven op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen de uitstoot tijdens het bouwproces, maar ook het reguliere verbruik van de woning is bijzonder laag. Zo wordt samen met gevestigde partners en leveranciers gewerkt aan een duurzame toekomst voor de bouwsector.

De rol van Energiefonds Overijssel
De bouwindustrie is verantwoordelijk voor bijna 40% van de mondiale CO2 uitstoot. Daarom zijn hier rigoureuze veranderingen nodig als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Door het toepassen van duurzame en bio-based (installatie)materialen, netto CO2 opslag in materialen en efficiënte processen draagt Tala substantieel bij aan verduurzaming van deze sector. Deze ontwikkelde toepassingen en verbeteringen sluiten goed aan bij Energiefonds Overijssel. Daarom financiert het fonds de groei van Tala met een converteerbare lening ter hoogte van 2 miljoen euro.

Doel financiering maatschappelijk rendement
De financiering gaat door Tala gebruikt worden voor het ontwikkelen en verbeteren van de huidige productielocatie. Daarnaast wordt de organisatie opgeschaald en worden interne processen nog efficiënter gemaakt. Eind volgend jaar wil Tala met deze financiering uitbreiden naar een tweede productielocatie in Overijssel om de toenemende vraag naar duurzame woningen te kunnen blijven bedienen. De organisatie verwacht met deze financiering een totale besparing van 44.000 ton COte realiseren in de komende vier jaar. Ook zorgt de opschaling en uitbreiding voor zo’n 70 FTE aan banen in de provincie.

Meer weten over Tala