Lokale Energie Initiatieven – Financiering (LEI-F)

Bewoners die hun dorp willen verduurzamen, bijvoorbeeld door met elkaar zonne-energie op te wekken: met dit soort projecten spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie. Maar niet elk plan komt van de grond. Daarom is er vanuit Energiefonds Overijssel nu Lokale Energie Initiatieven Financiering (LEI-F). Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering vanuit LEI-F én expertise. Meer informatie en aanvragen.

Waarom een LEI-F?
LEI-F speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in de ontwikkelfase van projecten. In deze fase, die vaak ook risicovol is, ontbreekt het de initiatieven aan toegang tot financiering. Anderzijds missen zij toegang tot expertise. Door de initiatieven op beide fronten te faciliteren zullen meer projecten gerealiseerd worden.

Wat is de LEI-F?
De LEI-F is een lening om de kosten die in de ontwikkelperiode gemaakt worden te kunnen
financieren. Lokale initiatieven kunnen deze lening ook gebruiken om kennis en kunde van een pool aan experts op het gebied van lokale energie in te huren. Wij maakten een filmpje waarin twee initiatiefnemers uitleggen hoe zij hun project hebben aangepakt en wat de LEI-F voor hen hierin gedaan heeft. Ook wordt de werking van de LEI-F hierin uitgelegd. Bekijk het filmpje.

Voor wie?
LEI-F is expliciet bedoeld voor lokale energie-initiatieven. Dit zijn initiatieven die het realiseren van energieopwekking en/of –besparing tot doel hebben, waarbij:

 • het aandeel hernieuwbare energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen;
 • de bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
 • het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
 • de leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door de realisatie van het energieproject worden gehaald;
 • er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
 • de initiatiefnemers binding hebben met de lokale gemeenschap.

We maakten een folder met meer uitleg over de LEI-F, bekijk de folder hier.

Enschede Energie ontving een lening van 200.000 euro om de kosten te dekken die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van duurzame (vooral zon) energie projecten in en rondom Enschede. Nu ontwikkelen zij 3 beoogde zonnevelden, met een totale capaciteit van ca 12 Megawatt in de buurtschap Zuid Esmarke. De zonnevelden leveren hiermee straks stroom voor ruim 3.000 huishoudens.

Voor welke activiteiten?
LEI-F voorziet in (gedeeltelijke) financiering in de ontwikkelfase van lokale duurzame energieprojecten. Dat is vaak een risicovolle fase die nog veel onzekerheden kent.

Voorbeelden van activiteiten die met LEI-F kunnen worden gefinancierd zijn (niet uitputtend):

 • Onderzoekskosten voor flora en fauna
 • Kosten voor bijeenkomsten m.b.t. omwonenden
 • Betaling van de leges aan de gemeente
 • Reservering transportcapaciteit
 • Advieskosten projectbureau
 • Advieskosten op het gebied va landschappelijke inpassing
 • Advieskosten op het gebied van explosievenonderzoek
 • Advieskosten op het gebied van engineering

Toegang tot expertise
Naast een mogelijkheid tot financiering hebben lokale energie-initiatieven wellicht ook behoefte aan ondersteuning door experts bij de ontwikkeling van hun project. Voor inhoudelijke ondersteuning kunnen LEI’s terecht bij Natuur en Milieu Overijssel. Naast bestaande ondersteuningsmogelijkheden, zoals de initiatievenmakelaars voor de opstartfase, wordt op dit moment nog hard aan gewerkt aan het vormgeven van de extra ondersteuning bij projectontwikkeling. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het helpen van LEI’s bij het helder krijgen van hun ontwikkelvragen en het bijeenbrengen van partijen. Meer informatie hierover volgt z.s.m.

Nadere informatie en vervolg
Bent u geïnteresseerd in de LEI-F en wilt u meer informatie? De eerste intake en beoordeling vindt plaats door Natuur en Milieu Overijssel, partner in LEI-F, te bereiken via leif@natuurenmilieuoverijssel.nl.

 

 

 

 

De LEI-F in het kort:
 • Financiering in ontwikkelfase en expertise
 • Voor lokale energie-initiatieven die energieopwekking en/of –besparing tot doel hebben
 • Eerste intake en beoordeling door Natuur & Milieu Overijssel

Bekijk de folder over LEI-F
Bekijk het uitleg filmpje over LEI-F

Hoe werkt het?
De LEI-F hanteert de onderstaande uitgangspunten:

 • Energiefonds Overijssel (EFO) en het lokale energie initiatief (LEI, veelal een coöperatie) richten een gezamenlijke ontwikkel BV op.
 • Deze ontwikkel BV kent daarmee twee aandeelhouders (LEI en EFO I BV).
 • Energiefonds Overijssel verstrekt een converteerbare lening aan de ontwikkel BV, van minimaal € 20.000, maximaal € 200.000.
 • Het lokale energie-initiatief Lokaal leent het (volledige) bedrag van Energiefonds Overijssel, het risico hiervan ligt bij het fonds (EFO).
 • Een rente-indicatie van 4% per jaar, deze is pas te betalen aan het eind van de looptijd.
 • Eenmalige risicovergoeding van 20% (bij succes).
 • Verwachte looptijd van de ontwikkelperiode – 3 jaar.

Interesse?
Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? Neem contact op via leif@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250960.