Lokale Energie Initiatieven – Financiering (LEI-F)

Bewoners die hun dorp willen verduurzamen, bijvoorbeeld door met elkaar zonne-energie op te wekken: met dit soort projecten spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie. Maar niet elk plan komt van de grond. Daarom is er vanuit Energiefonds Overijssel nu Lokale Energie Initiatieven Financiering (LEI-F). De LEI-F is vanaf 1 mei 2020 beschikbaar. Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering vanuit LEI-F én expertise. Meer informatie en aanvragen.

Waarom een LEI-F?
LEI-F speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in de ontwikkelfase van projecten. In deze fase, die vaak ook risicovol is, ontbreekt het de initiatieven aan toegang tot financiering. Anderzijds missen zij toegang tot expertise. Door de initiatieven op beide fronten te faciliteren zullen meer projecten gerealiseerd worden.

Het slaan van de eerste paal van zonnepark Heeten van Energiecoöperatie Endona, een zonnepark van ruim 7.700 zonnepanelen. Het kwam tot stand door lokale initiatiefnemers en werd in de eerste fase vooral lokaal gefinancierd door de gemeenschap in Heeten. Het park zorgt inmiddels voor stroom voor ruim 600 huishoudens in Heeten.

 

Voor wie?
LEI-F is expliciet bedoeld voor lokale energie-initiatieven. Dit zijn initiatieven die het realiseren van energieopwekking en/of –besparing tot doel hebben, waarbij: 

 • het aandeel hernieuwbare energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen;
 • de bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
 • het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
 • de leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door de realisatie van het energieproject worden gehaald;
 • er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
 • de initiatiefnemers binding hebben met de lokale gemeenschap.

Voor welke activiteiten?
LEI-F voorziet in (gedeeltelijke) financiering in de ontwikkelfase van lokale duurzame energieprojecten. Dat is vaak een risicovolle fase die nog veel onzekerheden kent.

Voorbeelden van activiteiten die met LEI-F kunnen worden gefinancierd zijn (niet uitputtend):

 • Onderzoekskosten voor flora en fauna
 • Kosten voor bijeenkomsten m.b.t. omwonenden
 • Betaling van de leges aan de gemeente
 • Reservering transportcapaciteit
 • Advieskosten projectbureau
 • Advieskosten op het gebied va landschappelijke inpassing
 • Advieskosten op het gebied van explosievenonderzoek
 • Advieskosten op het gebied van engineering

Toegang tot expertise
Naast een mogelijkheid tot financiering  hebben lokale energie-initiatieven wellicht ook behoefte aan ondersteuning door experts bij de ontwikkeling van hun project. Voor inhoudelijke ondersteuning kunnen LEI’s terecht bij Natuur en Milieu Overijssel. Naast bestaande ondersteuningsmogelijkheden, zoals de initiatievenmakelaars voor de opstartfase, wordt op dit moment nog hard aan gewerkt aan het vormgeven van de extra ondersteuning bij projectontwikkeling. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het helpen van LEI’s bij het helder krijgen van hun ontwikkelvragen en het bijeenbrengen van partijen. Meer informatie hierover volgt z.s.m.

Nadere informatie en vervolg
Bent u geïnteresseerd in de LEI-F en wilt u meer informatie? De eerste intake en beoordeling vindt plaats door Natuur en Milieu Overijssel, partner in LEI-F, te bereiken via leif@natuurenmilieuoverijssel.nl.

 

 

 

 

De LEI-F in het kort:
 • Financiering in ontwikkelfase en expertise
 • Voor lokale energie-initiatieven die energieopwekking en/of –besparing tot doel hebben
 • Eerste intake en beoordeling door Natuur & Milieu Overijssel

Hoe werkt het?
De LEI-F hanteert de onderstaande uitgangspunten:

 • Energiefonds Overijssel (EFO) en het lokale energie initiatief (LEI, veelal een coöperatie) richten een gezamenlijke ontwikkel BV op.
 • Deze ontwikkel BV kent daarmee twee aandeelhouders (LEI en EFO I BV).
 • Energiefonds Overijssel verstrekt een converteerbare lening aan de ontwikkel BV, van minimaal € 20.000, maximaal € 200.000.
 • Het lokale energie-initiatief Lokaal leent het (volledige) bedrag van Energiefonds Overijssel, het risico hiervan ligt bij het fonds (EFO).
 • Een rente-indicatie van 4% per jaar, deze is pas te betalen aan het eind van de looptijd.
 • Eenmalige risicovergoeding van 20% (bij succes).
 • Verwachte looptijd van de ontwikkelperiode – 3 jaar.

Interesse?
Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? Neem contact op via leif@natuurenmilieuoverijssel.nl of  038-4250960.