Aangenaam: Jaap Koster is ons nieuwe lid adviescommissie

Onze adviescommissie is weer op volle sterkte na het vertrekt van Willy Wagemans afgelopen april. Maak kennis met ons nieuwste lid Jaap Koster in dit interview.

Wie is Jaap Koster?
Ik ben een advocaat, die zich een groot deel van zijn loopbaan gericht heeft op de energietransitie. Met een team van gespecialiseerde collega’s hebben wij ontwikkelaars, investeerders, financiers en overheden geadviseerd over een breed scala van juridische aspecten van duurzame energieprojecten. Naast mijn werk als advocaat heb ik altijd een brede maatschappelijke belangstelling gehad. Met een aantal bestuurlijke functies heb ik geprobeerd ook buiten de advocatuur een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Wat brengt u mee naar de adviescommissie?
Een brede juridische kennis en een lange ervaring in de praktijk. Hoewel advocaten vooral bekend zijn als adviseurs bij juridische conflicten, was mijn praktijk juist gericht op het bevorderen van langdurige en succesvolle samenwerking tussen de diverse betrokkenen bij energieprojecten. Die kennis en ervaring hoop ik ook voor het Energiefonds nuttig te kunnen inzetten.

Hoe is de eerste kennismaking met het fonds bevallen?
Ik ben onder de indruk van de slagkracht en professionaliteit van het fonds. En het zijn allemaal enthousiaste en deskundige mensen, waarmee ik verwacht constructief te kunnen samenwerken.

Zijn er ondernemingen en/of projecten die door het Energiefonds gefinancierd worden die u al kent? en zo ja, hoe kijkt u tegen deze projecten aan?
Ik kende nog geen van de projecten die door het Energiefonds zijn gefinancierd. Het fonds heeft een mooie portefeuille, waarin innovatie, maatschappelijk nut en duurzaamheid de kernwoorden zijn. Daarmee levert het fonds een belangrijke impuls om voor de energietransitie “woorden” om te zetten in “daden”.

Wat is uw visie op de energietransitie in het algemeen en in die in Overijssel in het bijzonder?
Voor mij is de energietransitie een no-brainer. Ook als je nog mocht twijfelen aan de ecologische noodzaak om te verduurzamen, blijft toch de eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen een noodzaak tot verduurzaming opleveren. Wel vind ik het van belang dat er gezorgd wordt voor voldoende maatschappelijk draagvlak. Omdat er nog veel gepionierd moet worden, blijft de energietransitie voor veel mensen nu nog een “ver van mijn bed-show”. De transitie kan alleen maar succesvol worden, als we zorgen dat uiteindelijk iedereen bereikt wordt en mee kan doen.

Kijk hier uit welke mensen onze adviescommissie bestaat