Over ons

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie in de provincie.

Meer informatie over de structuur en het rendement van het fonds, de expertise en het team treft u hieronder.

Interesse?

U kunt uw interesse direct kenbaar maken door uw financieringsverzoek hier te melden.

Meld uw financieringsverzoek

Adviescommissie

Voor de toetsing van de projecten en ondernemingen die het fonds voordraagt, is een adviescommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit experts en ondernemers op het gebied van nieuwe energie en private investeringen. De volgende personen hebben zitting in deze commissie:

 

Jean-Pierre Sweerts – voorzitter
Jean-Pierre Sweerts is investeringsadviseur en financieel arrangeur van infrastructurele projecten, bedrijven en fondsen in de  clean energy en clean technology (Linius Capital). Voorheen was hij o.a. managing director DIF renewable energy en afdelingshoofd Duurzame Ontwikkelingen binnen Rabobank.

Sweerts is van mening dat bedrijfseconomische gronden een grote rol moeten spelen bij beslissingen door de adviescommissie: “Als een bedrijf of project omvalt, is er ook geen maatschappelijk rendement.”

 

Ad van Wijk
Ad van Wijk is zelfstandig adviseur en hoogleraar ‘Future Energy Systems’ aan de TU Delft. Hij bekleedt commissariaten bij Wind Energy Solutions BV en INNAX BV, en doet daarnaast nog diverse bedrijf-adviseurschappen.

Voorheen was hij onder andere CEO Econcern (tot aan het faillissement in 2009) en CEO van Ecofys. Van Wijks expertise ligt op het gebied van energie en energiesystemen.

 

 

Juul Vaandrager
Juul Vaandrager-van Aert is medeoprichter en partner bij Triple Finance Partners (financieel en strategisch advies). Voorheen was zij onder andere directeur van Rapar bij Rabobank Private Equity, zelfstandig adviseur en investment manager bij ABN AMRO Participaties.

In deze diverse functies heeft zij ruime ervaring opgedaan in private equity en met het begeleiden van MKB bedrijven.

 

 

Paul Nederkoorn
Paul Nederkoorn studeerde chemie, farmacochemie en Nederlandse rechtsgeleerdheid. Volgend op zijn benoeming tot universitair docent en groepsleider aan de Vrije Universiteit, werkte hij bij Shell in verschillende functies. Na een management buy-in in een datacommunicatiebedrijf en betrokkenheid bij het Changdao offshore windmolenpark in China, heeft Nederkoorn samen met de Universiteit Twente en 5 private investeerders de incubator UT International Ventures opgericht. Kansrijke technologie, ontwikkeld aan de Universiteit Twente, wordt op deze manier financierbaar gemaakt.

Voorheen was Nederkoorn commissaris bij Vialle Alternative Fuel Systems BV. Naast zijn lidmaatschap van de adviescommissie van het Energiefonds is hij tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Medspray BV en van de APEC Academy.

 

Willy Wagenmans
Willy Wagenmans is zelfstandig adviseur en was tot 2015 werkzaam bij de provincie Noord-Brabant. Hij houdt zich bezig met innovatie, strategie en financieringsvraagstukken. Hij studeerde economie in Tilburg en werkte daarna bijna 20 jaar bij de FNV. Ook was hij wethouder in Houten. Volgens Wagenmans vervullen provincies een belangrijke rol bij regionale ontwikkelingen en in de verbinding tussen gemeenten en het rijk.

Wagemans draagt graag bij aan het versterken van een duurzame economie en het verbeteren van het klimaat en de werkgelegenheid. Want iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving en op een baan, hoog of laagopgeleid.