Over ons

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan energiebesparing en verduurzaming, CO2-reductie, ondernemerschap en innovatie in de provincie.

Meer informatie over de structuur en het rendement van het fonds, de expertise en het team treft u hieronder.

Interesse?

U kunt uw interesse direct kenbaar maken door uw financieringsverzoek hier te melden.

Meld uw financieringsverzoek

Adviescommissie

Voor de toetsing van de projecten en ondernemingen die het fonds voordraagt, is een adviescommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit experts en ondernemers op het gebied van nieuwe energie en private investeringen. De volgende personen hebben zitting in deze commissie:

 

Jean-Pierre Sweerts – voorzitter
Jean-Pierre Sweerts is investeringsadviseur en financieel arrangeur van infrastructurele projecten, bedrijven en fondsen in de clean energy en clean technology (Linius Capital). Voorheen was hij o.a. managing director DIF renewable energy en hoofd Duurzame Ontwikkelingen van Rabobank.

Sweerts is van mening dat bedrijfseconomische gronden een grote rol moeten spelen bij beslissingen door de adviescommissie: “Als een bedrijf of project omvalt, is er ook geen maatschappelijk rendement.”

 

Ad van Wijk
Ad van Wijk is parttime hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft en gasthoogleraar Energie en Water bij het KWR Water Research Institute. Daarnaast is hij speciaal adviseur voor Hydrogen Europe en waterstof ambassadeur voor Noord-Nederland. Voorheen was hij onder andere CEO van Econcern en CEO van Ecofys.

Van Wijks expertise ligt op het gebied van energie en energiesystemen. Naast zijn lidmaatschap van de Adviescommissie van het Energiefonds bekleedt hij verschillende posities in adviescommissies en raden van toezicht.

 

Simone van Gendt
Simone van Gendt is werkzaam bij Rabobank en daar binnen het Financial Advisory & Solutions team verantwoordelijk voor energietransitie. Vanuit die rol is ze betrokken bij financieel advies trajecten voor renewable energy klanten, en bij het structureren van nieuwe financieringsoplossingen.
Simone is ruim 25 jaar werkzaam in de financiële sector vanuit diverse invalshoeken, variërend van M&A, restructurings- en projectfinanciering en capital markets. De afgelopen 15 jaar is ze werkzaam in de renewable energy sector. Haar expertise ligt vooral op vlak van complexe financiële structurering en advisering.

 

Paul Nederkoorn
Paul Nederkoorn studeerde chemie, farmacochemie en Nederlandse rechtsgeleerdheid. Volgend op zijn benoeming tot universitair docent en groepsleider aan de Vrije Universiteit, werkte hij bij Shell in verschillende functies. Na een management buy-in in een datacommunicatiebedrijf en betrokkenheid bij het Changdao offshore windmolenpark in China, heeft Nederkoorn samen met de Universiteit Twente en 5 private investeerders de incubator UT International Ventures opgericht. Kansrijke technologie, ontwikkeld aan de Universiteit Twente, wordt op deze manier financierbaar gemaakt.

Voorheen was Nederkoorn commissaris bij Vialle Alternative Fuel Systems B.V. en bij Medspray B.V.. Naast zijn lidmaatschap van de adviescommissie van het Energiefonds is hij tevens (non-executive) board member van Knowledge Energy Inc. uit Calgary, Canada.

 

Jaap Koster
Jaap Koster is werkzaam bij Clifford Chance te Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd in juridische advisering over duurzame energieprojecten in ruime zin. In zijn praktijk heeft hij een groot scala aan cliënten bijgestaan, zoals ontwikkelaars, financiers, beleggers en overheden. Dat heeft hem inzicht gegeven in de diverse belangen die bij een project betrokken zijn en in de manieren waarop die belangen duurzaam met elkaar verenigd kunnen worden.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Jaap bestuurlijk actief met name voor maatschappelijke en culturele organisaties.