De LEI-F zit vol lokale energie

Lokale energie-initiatieven (LEI’s) zijn belangrijke spelers bij de energietransitie in Overijssel. Mede dankzij de inzet van deze initiatieven maken we langzamerhand de omslag van fossiele naar duurzame energie te maken. Bovendien geven ze vorm aan onze ambitie om minimaal 50% van de duurzame energie-opwek in eigendom te laten zijn van de lokale gemeenschap. Overijssel kent inmiddels zo’n honderd lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken en besparen van energie. De mensen achter deze initiatieven dragen een schat aan kennis en praktijkervaring bij zich. Met de LEI-F zorgen we ervoor dat deze kennis gedeeld wordt zodat het mensen die met een duurzame energie idee rondlopen ook daadwerkelijk verder kan helpen om van idee naar uitvoering te komen. Wij maakten een filmpje waarin twee initiatiefnemers uitleggen hoe zij hun project hebben aangepakt en wat de LEI-F voor hen hierin gedaan heeft. Ook wordt de werking van de LEI-F hierin uitgelegd. Bekijk het filmpje hier.

De LEI-F voorziet in toegang tot financiering en expertise. Eind vorig jaar werden de eerste twee financieringen verstrekt. De coöperaties Enschede Energie en Notter Zuna brengen met deze lening hun duurzame energieplannen naar een volgende fase. Zo gebruikte Enschede Energie de lening om de kosten te dekken die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van duurzame (vooral zon) energie projecten in en rondom Enschede. Ze werken nu aan de ontwikkeling van 3 beoogde zonnevelden, met een totale capaciteit van ca 12 Megawatt, in de buurtschap Zuid Esmarke. De zonnevelden leveren hiermee straks stroom voor ruim 3.000 huishoudens.

De Coöperatie Notter Zuna zegt over de financiering: “De LEI-F is een ontwikkelfinanciering waarmee we plannen kunnen maken, offertes op kunnen vragen en verdere financiering kunnen zoeken.” Dat moment is voor hen nu aangebroken, ze ontwikkelen hiermee een zonne-energieproject in de buurt van Notter-Zuna, met een zonneveld van 9,7MW op de ‘Zunasche Heide’. Dit levert straks zonne-energie voor ruim 2.000 huishoudens.

De LEI-F speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in hun ontwikkelfase. Wij maakten een folder met uitleg over de LEI-F, hoe de constructie van een ontwikkel BV voor de lening in elkaar zit en wat er vanuit het lokale energie initiatief nodig is. Bekijk de folder hier.

In de energietransitie is een goede samenwerking tussen initiatieven, overheden en netbeheerders cruciaal. Daarnaast is ieder initiatief ook uniek en vaak worden daarbij nieuwe paden bewandeld. Heeft u een idee voor een lokaal energieproject en bent u op zoek naar meer informatie over financiering, expertise en informatie? Bekijk dan onze pagina over de LEI-F de folder en het filmpje over LEI-F vindt u hier ook terug.