Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor snellere aanleg warmtenetten

Gisteren werd bekend dat de provincie Overijssel 7 miljoen euro uittrekt om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Goed nieuws, want het realiseren van dit soort netten komt nu nog niet genoeg van de grond. De plannen bevatten onder andere een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten, extra ondersteuning voor onderzoek naar de haalbaarheid van projecten en versterking van de organisatie. Vanuit Energiefonds Overijssel gaan we zorgen voor het verstrekken van leningen aan warmtenetten. Samen met de provincie zorgen we zo voor financiering van het vollooprisico en de onrendabele top.

Het doel van de maatregelen is dat de aanleg van warmtenetten wordt versneld. Het Stimuleringsprogramma Warmtenetten draagt hiermee bij aan de duurzame energieambities van de provincie en van de alliantie Nieuwe Energie Overijssel, waar de provincie deel van uitmaakt.

De primeur is voor Overijssel, die als eerste provincie de aanleg van warmtenetten op deze manier ondersteunt. Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie zegt hierover: “Warmtenetten zijn voor veel Overijsselse wijken de oplossing voor de overgang naar duurzame warmte. Alleen is de betaalbaarheid van de warmtenetten een belangrijk vraagstuk. Omdat partijen op dit moment vooral op elkaar wachten, loopt de warmtetransitie vertraging op. Als provincie willen we dit doorbreken. Met de maatregelen die we nu aankondigen helpen wij initiatiefnemers de zogeheten onrendabele top te financieren. Daarnaast ondersteunen wij ook op andere onderdelen in de realisatie. Doel is om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Tegelijkertijd roep ik de rijksoverheid op om ook oplossingen te bieden voor een snelle aanleg van warmtenetten.”

Meer hierover lezen

Artikel uit FD hierover

Meer weten over financiering van warmtenetten