Uw situatie

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Wij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Of u financiering vanuit het fonds kunt krijgen hangt af van uw financieringsbehoefte en uw werkgebied. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds actief is. Omdat innovatie zich over verschillende technologieën uitstrekt en zich niet laat beperken in specifieke thema’s of sectoren, kan Energiefonds Overijssel op allerlei technologische gebieden (Technology Readiness Level (TRL) 4/5) ondersteunen, met uitzondering van (op dit moment) kernenergie.

Op welk gebied is uw organisatie actief?

Warmte

Het nationale energiebeleid van Nederland stuurt in het kader van de klimaatdoelstellingen steeds meer aan op het terugdringen van het gebruik van aardgas als energiebron. Hierdoor zal een grote vraag naar warmte moeten worden ingevuld door alternatieve en duurzame vormen van energie.

Een belangrijk speerpunt van de provincie is het kunnen benutten van bodem- en restwarmte en het ontwikkelen van warmtenetten. Zo is er een Proeftuin Regionale Warmtetransitie Overijssel opgezet, specifiek voor de ontwikkeling van warmtenetten en om zo de belangrijkste stakeholders om tafel te krijgen. Energiefonds Overijssel is hierbij zowel adviseur als financier van dit project. In de Proeftuin levert het fonds als stakeholder input over de haalbaarheid van de businesscase voor warmtenetten. Daarnaast financiert het fonds bodem- en restwarmte projecten, zoals die van Warmtebedrijf Hengelo. Hierbij wordt laag temperatuur restwarmte van AkzoNobel via decentrale energie opwerkinstallaties (DECs) opgewarmd tot 70 graden om het vervolgens te distribueren aan particulieren en bedrijven in de omgeving.

De doelgroep van Energiefonds Overijssel voor warmteprojecten bestaat uit ontwikkelaars van warmtenetten, exploitanten van bodem- en restwarmte en bedrijven met een grote warmtevraag of juist warmteproductie.

Met onze kennis kunnen wij u adviseren over de financiering van uw businesscase en/of ons netwerk inzetten om u verder in contact te brengen met relevante partijen.

Wilt u meer weten of eens overleggen over een warmteproject? Neem dan contact op met Willem Dubbelman.

Interesse?

Wilt u uw financieringsverzoek meteen doen? U kunt uw verzoek hier meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag