Verduurzaming glastuinbouw in Koekoekspolder naar volgende fase

Onlangs droegen wij onze aandelen in Bio KKP over aan de initiatiefnemers van deze innovatieve biomassa installatie. De verduurzaming van de Koekoekspolder gaat hiermee naar een volgende fase. Dankzij de installatie en duurzame energiebronnen zoals geothermie en biomassa zal het glastuinbouwgebied Koekoekspolder in 2030 volledig energie- en CO2-neutraal zijn. Lees er hier meer over in onderstaand persbericht.

-persbericht-

Energiefonds Overijssel draagt aandelen over aan Bio KKP
Verduurzaming glastuinbouw in Koekoekspolder naar volgende fase

Bio KKP B.V. wekt met regionaal geoogst resthout uit een straal van circa 80 km rondom IJsselmuiden, duurzame energie op voor de glastuinbouw in de Koekoekspolder. Energiefonds Overijssel, dat een participatie heeft in, en een lening aan Bio KKP verstrekte, droeg onlangs haar aandelen over. Deze komen hiermee volledig in handen van de initiatiefnemers. Bij de overdracht werd geborgd dat de eigenaren de exploitatie van dit innovatieve project duurzaam blijven voortzetten. Energiefonds Overijssel blijft via de verstrekte lening nog betrokken bij Bio KKP. De installatie kan per jaar ruim 52.000 MWh energie op een duurzame wijze opwekken, dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van circa 4.200 huishoudens. Dankzij de installatie en duurzame energiebronnen zoals geothermie en biomassa zal het glastuinbouwgebied Koekoekspolder in 2030 volledig energie- en CO2-neutraal zijn.

Innovatieve duurzame energie
Bio KKP werd destijds opgericht om duurzame energie op te wekken uit resthoutafval en deze energie te distribueren, via een eigen warmtenet, aan de naastgelegen glastuinbouwbedrijven van o.a. Tuindershoek, IJsselgrow, Wouters en van de Gebroeders Vahl. In het proces van energieopwekking wordt op een duurzame manier warmte geproduceerd en gedistribueerd. De houtgestookte installatie is een samenwerkingsverband van Cogas Tech (en zusteronderneming Heatplus), ontwikkelaar en exploitant van de installaties (ketels) en Tuindershoek en Vahl als deelnemende partijen en tevens warmteafnemers, met Energiefonds Overijssel als financier.

Ben Reuvekamp, namens Heatplus:
“Wij zijn dit project gestart vanuit onze intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Koekoekspolder in Overijssel. Wij hebben ons daarbij, zowel vanuit Energiefonds Overijssel als ook vanuit de Provincie Overijssel, altijd volledig gesteund gevoeld en zijn dan ook blij met hetgeen we tot op heden hebben bereikt. De gerealiseerde installatie is gericht op een langdurig en duurzaam gebruik, waarmee we een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de verdere verduurzaming van de Koekoekspolder”

De rol van Energiefonds Overijssel
Vanuit het fonds is in 2017 een participatie ter hoogte van € 1.200.000 gedaan en daarnaast is een lening van € 2.300.000 verstrekt voor de realisatie van de installatie. In het proces worden houtsnippers van resthout gebruikt om de warmte te produceren. De houtsnippers worden lokaal geoogst bij een aantal regionaal gecontracteerde marktpartijen (o.a. bosbouwbedrijven). Op deze manier wordt deze ‘reststroom’ duurzaam en zonder grote extra ‘footprint’ gebruikt om de productie van groenten uit de glastuin (o.a. paprika’s) minder afhankelijk te maken van fossiele energie. Op verzoek van de provincie Overijssel financiert Energiefonds Overijssel tijdelijk geen nieuwe projecten met houtige biomassa, in afwachting van nieuwe Europese en nationale richtlijnen voor het gebruik van houtige biomassa.

Radboud Dood, investment manager Energiefonds Overijssel:
“Initiatieven zoals Bio KKP dragen bij aan de energie- en klimaatdoelen. Als Energiefonds Overijssel hebben wij destijds ons vertrouwen uitgesproken door de participatie in deze onderneming. En met succes! Het feit dat Bio KKP dit nu als eigenaar zelfstandig kan voortzetten, betekent dat onze investering haar werk heeft gedaan en wij de middelen weer in kunnen zetten voor andere duurzame en ook innovatieve energieprojecten.”

Belangrijke schakel in verduurzaming Koekoekspolder
Dankzij deze installatie en een mix van geothermie en biomassa zal het glastuinbouwgebied Koekoekspolder in 2030 volledig energie- en CO2-neutraal zijn. Na een bouw- en aanloopperiode is de installatie inmiddels ruim een jaar volledig op vermogen en functioneert zij naar tevredenheid. Bij een volledige vollastproductie wordt op jaarbasis ruim 52.000 MWh energie opgewekt. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van circa 4.200 huishoudens.

Meer lezen over dit project en onze financiering