Bio KKP B.V.

Bio KKP B.V. is opgericht om duurzame energie op te wekken, de distributie van energie, het afvangen van koolstofdioxide (“CO²”) en de distributie van CO² in de Koekoekspolder. De installatie is een samenwerkingsverband van Cogas Tech (en dochteronderneming Heatplus), ontwikkelaar en exploitant van de installaties (ketels) en Tuindershoek en Vahl als deelnemende partijen en warmteafnemers.

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel is gevraagd om een participatie (eigen vermogen) van € 1.200.000 en een lening (vreemd vermogen) van € 2.300.000 voor de realisatie van een hout gestookte installatie die duurzame warmte zal leveren aan tuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder (‘KKP’). Voor deze installatie worden houtsnippers gebruikt om warmte te produceren.

Belangrijke schakel in de verduurzaming van de polder
Dankzij een mix van verschillende duurzame energiebronnen is glastuinbouwgebied Koekoekspolder in 2030 energie- en CO2-neutraal. Het directe maatschappelijke rendement resulteert in een Jaarlijkse opwekkingvan 10,9 TJ/jr/mln en creëerd banen: 5 werkplaatsen voor 1 jaar bij de start van het project en 9 banen voor het beheer gedurende beheer periode van 25 jaar.