Water uit Leemslagenplas koelt duurzaam het ziekenhuis ZGT in Almelo

Vandaag, 27 augustus 2021, werd ‘Lake Source Cooling Leemslagenplas’ officieel geopend. Energiefonds Overijssel verstrekte voor dit project een lening verstrekt van €1.2 miljoen. Lees alles over dit innovatieve project in onderstaand persbericht.

-persbericht-

Water uit Leemslagenplas koelt duurzaam het ziekenhuis ZGT in Almelo

Wethouder van Mierlo van gemeente Almelo en algemeen directeur van NTP Martin Slot openden gezamenlijk dit duurzame en innovatieve koelsysteem van het ZGT.

Van Mierlo: ‘Het is mooi om hier op deze groene locatie te markeren dat we een bijzonder en duurzaam project hebben afgerond. We zijn hier bij elkaar met een hele mooie reden: alle leidingen zijn gelegd, de installatie is gereed, het ziekenhuis koelt met de koude uit deze voormalige zandwinningsplas.’

De werking van Lake Source Cooling
Sinds maart 2021 stroomt er koud water uit de Leemslagenplas door een leiding naar het ziekenhuis ZGT, twee kilometer verderop. Dat water zorgt voor een aangename temperatuur in het ziekenhuis, ook op warme zomerse dagen. Martin Slot: ‘Lake Source Cooling is eigenlijk koud water brengen van een plek waar het in de natuur aanwezig én hernieuwbaar is, naar een plek waar continu behoefte is. Waar normaal koeling wordt verzorgd door gebruik te maken van fossiele energie, is dat nu niet meer nodig’.

Uit koude onderlagen wordt water onttrokken door middel van een groot aanzuigfilter. Vervolgens wordt het koude water via leidingen getransporteerd naar een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar koelt het koude water het warmere water van het andere gesloten systeem, zodat dit gebruikt kan worden voor het koelen van machines en/of ruimtes. Het onttrokken oppervlaktewater stroomt hierna verwarmd terug naar de Leemslagenplas. De koude is van nature in de plas aanwezig. Het wordt in de winter automatisch gekoeld door weersomstandigheden en in de zomer blijft de kou onderin de plas bewaard als gevolg van de temperatuurgelaagdheid.

Milieuvriendelijk en duurzaam
De manier waarop het ziekenhuis gekoeld wordt, is milieuvriendelijk en duurzaam. Hierdoor wordt ongeveer 90% elektriciteit bespaard. Bovendien zorgt deze manier van koelen voor veel minder CO2-uitstoot dan reguliere koeling.

Samenwerking van verschillende partijen
Samen met provincie Overijssel is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om koude te winnen uit de Leemslagenplas, een diepe plas die ontstaan is door zandwinning. Gemeente Almelo nam het initiatief voor dit vernieuwende project. Na jarenlange voorbereiding en samenwerking met gemeente Almelo, provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel, ziekenhuis ZGT én aannemer NTP is deze duurzame, stabiele en innovatieve manier van koelen van het ZGT realiteit geworden.

Wethouder van Mierlo sluit zijn openingswoord af: ‘We hebben hier gezamenlijk een stukje van de grote energiepuzzel gelegd. En daarmee dragen we bij aan een wereld van verschil. Voor mens én klimaat.’

Meer lezen over dit project en onze financiering