NTP Groep/Lake Source Cooling

De NTP Groep is aannemer, ingenieur en adviseur voor infrastructurele projecten. Met een visie gericht op duurzaamheid heeft het bedrijf het project Lake Source Cooling opgezet. Hierbij dient water uit de Leemslagenplas nabij Almelo om de behoefte aan koeling van de nabijgelegen Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) te vervullen. De Leemslagenplas gaat daarmee een belangrijke rol spelen bij de koeling van het ziekenhuis. Concreet betekent dit dat er medio 2020 koud water uit de Leemslagenplas gehaald wordt door een twee kilometer lange aan- en afvoerleiding. Het ziekenhuis onttrekt de kou uit het water en voert het water vervolgens weer terug naar de plas. De kou is van nature in de plas aanwezig. In de winter is het water automatisch koel door de weersomstandigheden en in de zomer blijft de kou onderin de plas, als gevolg van temperatuurgelaagdheid.

Rol van Energiefonds Overijssel
Het fonds heeft dit project een lening verstrekt van €1.2 miljoen. Daarnaast is er eigen vermogen ingelegd en is er gebruik gemaakt van een investeringssubsidie om het project te financieren. De betrokken partijen ondertekenden op 6 december 2019 jl een overeenkomst hiertoe.

Energiebesparing en maatschappelijk rendement
Er kan tot 37.000 GJ per jaar duurzame koeling gerealiseerd worden met dit project. Hiermee kan het ziekenhuis haar  energiegebruik en daarmee de energiekosten verlagen en zo een mooie energiebesparing realiseren. Berekend is dat er een energiebesparing van 90% plaatsvindt. Daarnaast anticipeert ZGT met dit project op de strengere wet- en regelgeving rondom de CO2-uitstoot. Bovendien biedt het project ook de mogelijkheid om in een latere fase aan andere partijen  in de omgeving ook koeling te bieden.

Informatie over NTP
Website  Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)
Meer weten over Lake Source Cooling algemeen