NTP Groep/Lake Source Cooling

De NTP Groep is aannemer, ingenieur en adviseur voor infrastructurele projecten. Met een visie gericht op duurzaamheid heeft het bedrijf het project Lake Source Cooling opgezet. Hierbij dient water uit de Leemslagenplas nabij Almelo om de behoefte aan koeling van de nabijgelegen Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) te vervullen. De Leemslagenplas speelt hiermee een belangrijke rol bij de koeling van het ziekenhuis. Concreet betekent dit dat er koud water uit de Leemslagenplas gehaald wordt door een twee kilometer lange aan- en afvoerleiding. Het ziekenhuis onttrekt de kou uit het water en voert het water vervolgens weer terug naar de plas. De kou is van nature in de plas aanwezig. In de winter is het water automatisch koel door de weersomstandigheden en in de zomer blijft de kou onderin de plas, als gevolg van temperatuurgelaagdheid.

Bekijk hier ons filmpje over Lake Source Cooling

Rol van Energiefonds Overijssel
Het fonds heeft dit project een lening verstrekt van €1.2 miljoen. Daarnaast is er eigen vermogen ingelegd en is er gebruik gemaakt van een investeringssubsidie om het project te financieren. De betrokken partijen ondertekenden op 6 december 2019 een overeenkomst hiertoe.

Energiebesparing en maatschappelijk rendement
Er kan tot 37.000 GJ per jaar duurzame koeling gerealiseerd worden met dit project. Hiermee kan het ziekenhuis haar energiegebruik en daarmee de energiekosten verlagen en zo een mooie energiebesparing realiseren. Berekend is dat er een energiebesparing van 90% plaatsvindt, en er wordt toe gewerkt naar een 100% CO2-neutraal systeem. Daarnaast anticipeert ZGT met dit project op de strengere wet- en regelgeving rondom de CO2-uitstoot. Bovendien biedt het project ook de mogelijkheid om in een latere fase aan andere partijen in de omgeving ook koeling te bieden.  NTP oriënteert zich ondertussen ook op de aanleg van nieuwe vergelijkbare systemen in Nederland.

Meer weten over Lake Source Cooling
Informatie over NTP
Website Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)