Zonnegilde en Energiefonds Overijssel verkopen hun aandeel

Onlangs verkochten Zonnegilde en Energiefonds Overijssel hun aandeel in de zogenoemde “special purpose vehicles” (SPV) PV Energie Finance Holding en PV Energie Finance Holding II. In deze participaties zijn op middelgrote bedrijfsdaken in de provincie een kleine 100 zon PV-installaties met een totaal opgesteld vermogen van circa 33 MW gerealiseerd. De aandelen van het fonds en Zonnegilde zijn gekocht door Sunrock Investment BV.

Unieke structuur en mooie resultaten
De structuur van de samenwerking tussen Zonnegilde en Energiefonds Overijssel was destijds uniek: de realisatie en exploitatie van de zon PV-installatie werd voor de dak eigenaren volledig uit handen genomen en daarnaast konden zij via een coöperatie ook mee-investeren in de verduurzaming van hun eigen gebouw en meeprofiteren van de opbrengst van hun eigen opgewekte energie. In de eerste SPV zijn vanaf 2015 in totaal 23 PV projecten bij dak eigenaren gerealiseerd, in totaal bestaand uit 37.308 panelen, met een gezamenlijk vermogen van bijna 10 MW. Deze panelen produceren in totaal jaarlijks 9 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit, wat gelijk staat aan het jaarlijks energiegebruik van ongeveer 3.000 huishoudens. Het eerste financieringsdeel van het project werd daarmee volledig volgens plan gerealiseerd. Vanuit het fonds werd hier zowel risicodragend in geïnvesteerd en werd een financiering verstrekt in de vorm van een lening.

Herhaling van succes en impact via tweede investering
Door de aanhoudende vraag vanuit de markt en de goede ervaringen van de betrokken partijen werd in 2017 besloten om een aanvullende entiteit volgens eenzelfde structuur op te zetten. Ook hierin heeft het fonds samen met Zonnegilde risicodragend geïnvesteerd, aangevuld met een financiering vanuit BNG en Triodos Bank. In deze SPV zijn nog eens 64 zon-PV projecten gerealiseerd, met een totaal geïnstalleerd vermogen van ruim 22,4 MW. Dit levert jaarlijks ongeveer 16 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit op, wat gelijk staat aan het verbruik van nog eens ruim 5.300 huishoudens.

Op 12 september 2017 werd op één van de daken van Landstede Groep te Zwolle gezamenlijk het glas geheven op de feestelijke mijlpaal van de 2e financiering.

Een zonnige toekomst met een nieuwe eigenaar
Per maart 2022 verkopen Zonnegilde en Energiefonds Overijssel hun aandelen aan Sunrock Investment BV. Voor alle partijen was het van groot van belang dat de positie van de Coöperatie van Dakeigenaren op een passende wijze geborgd zou blijven. Nieuwe eigenaar Sunrock over de overname en toekomstige samenwerking:
“Sunrock wil graag een grote bijdrage leveren aan de energietransitie en de ontwikkeling van de zonne-energie markt in Nederland en daarbuiten. Deze acquisitie past hier goed bij. Zonprojecten op daken van MKB-bedrijven zijn een logische en duurzame keuze en Sunrock wil zijn positie in dit segment graag verder uitbreiden. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de dak eigenaren. Daarnaast bouwen we graag door aan onze strategische samenwerking met Zonnegilde als een van onze belangrijke EPC partners.”

Met de verkoop kan het Energiefonds haar taak als aanjager van duurzaamheid in Overijssel verder vormgeven. De teruggekomen gelden worden opnieuw geïnvesteerd in het verder versnellen van de energietransitie in de provincie. Energiefonds en Zonnegilde zeggen over hun samenwerking:
“Na de succesvolle samenwerking tussen Energiefonds Overijssel en Zonnegilde voor de financiering van zon-PV projecten zijn beide partijen content dat door de samenwerking met Sunrock er een partij is gevonden die exploitatie van de Zon-PV projecten verder ter hand neemt en daarbij de positie van de individuele dak eigenaren zelf óók respecteert.”

Meer weten over Zonnegilde

Meer weten over Sunrock