Zonnegilde (PV Energie Finance Holding)

Met een financiering van Energiefonds Overijssel realiseert Zonnegilde middelgrote zonne-energie-installaties in de provincie Overijssel. Zonnegilde start met twaalf installaties, maar wil uiteindelijk 85 projecten realiseren.

 

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Energiefonds Overijssel heeft een een zestienjarige lening van 9,9 miljoen euro en een investering van ruim 700.000 euro verstrekt aan Zonnegilde B.V. & PV Energy Finance Holding B.V.

Eerste fase
Dankzij de ondersteuning van Energiefonds Overijssel kan Zonnegilde twaalf zonneprojecten starten. De eindgebruiker stelt zijn dak ter beschikking en neemt de opgewekte stroom af. Als het gehele project is afgerond, zal Zonnegilde een van de grootste exploitanten in de provincie van zonne-energie op daken zijn.

Creëren van banen
In totaal zullen de projecten ongeveer 32 Terra joule per jaar aan elektriciteit opwekken. Daarnaast zorgt de realisatie ervan naar verwachting voor tien mensjaren aan werkgelegenheid in Overijssel.