Geurs

Geurs in Hengevelde is actief in loon-, grondverzet- en transportwerk. Van huis uit is het een agrarisch loonbedrijf, wat haar machines en personeel verhuurt voor agrarische werkzaamheden aan o.a. (agrarische) bedrijven en gemeentes. In 2000 hebben de huidige eigenaren Johan Vogt en Ingrid Vogt-Gröniger het bedrijf overgenomen. Na de overname heeft Geurs haar activiteiten uitgebreid met transport- en grondverzetwerkzaamheden. De transportactiviteiten bestaan o.a. uit het vervoeren van machines, beton, ijzer en bouwmaterialen. Voor deze werkzaamheden bezit Geurs een eigen wagenpark. Tot de grondverzetwerkzaamheden behoren het verplanten van bomen, het aanleggen en egaliseren van sportvelden en het uitvoeren van grondwerk voor bouwondernemingen. Voor deze werkzaamheden bezit Geurs ca. 18 graafmachines en diverse grondverzetmachines. Geurs wil een deel van deze machines verduurzamen door hier elektrische exemplaren van aan te schaffen.

De rol van Energiefonds Overijssel
Vanuit het fonds is een lening verstrekt van voor de aanschaf van elektrische graafmachines en een elektrische autolaadkraan. Omdat Geurs met deze aanschaf haar werkzaamheden en daarmee het werk wat de machines doen in de bouw een duurzame impuls geven,  wordt verduurzaming in de bouw hiermee aangezwengeld. Vanuit het Energiefonds is circulair inmiddels ook een werkgebied, waarbij o.a. duurzaam bouwen de speciale aandacht heeft. Vanuit die overtuiging heeft het fonds deze financiering aan Geurs toegekend.

Maatschappelijk rendement en impact
Met de aanschaf van deze machines wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot-besparing van  53.610 kg gerealiseerd.

Meer weten over Geurs?