Investeer in Energie B.V.

Investeer in Energie B.V. verduurzaamt de werklocaties van Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Dit doen ze door op de daken van die locaties zon PV installaties te plaatsen. Het doel van de organisatie is om de werklocaties zo te revitaliseren en toekomstbestendig te maken. Via Investeer in Energie worden er voor werklocaties SDE subsidie aangevraagd, wordt de zon PV installatie gebouwd en wordt deze daarna ook door Investeer in Energie geëxploiteerd. Het project levert een jaarlijkse besparing op van 108 TJ per jaar en is goed voor de energievoorziening van 4.371 huishoudens.

De rol van Energiefonds Overijssel:
HMO en Investeer in Energie B.V. en Energiefonds Overijssel streven hetzelfde maatschappelijke doel na, de provincie Overijssel verduurzamen. Vanuit die visie heeft het fonds een lening van € 10.700.000 toegekend voor de eerste negen zon PV projecten van Investeer in Energie B.V..

Meer weten over Investeer in Energie