OrangeGas

OrangeGas bouwt in Overijssel tien nieuwe tankstations voor groengas. Daarmee wordt het aantal vulpunten voor groengas in Overijssel verdubbeld. Groengas wordt gemaakt van biogas, dat wordt verkregen uit gft-afval, rioolwater en mestvergisting. Op 19 februari 2015 opende Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie, in Kampen het eerste tankstation.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds financierde OrangeGas Overijssel voor € 2.1 miljoen (combinatie lening en participatie). Het totaal van de investering bedraagt € 2.7 miljoen.

Landelijk dekkend netwerk
Van Hijum: “Energie en economie gaan hand in hand. We beoordelen projecten daarom stevig op energieprestaties én financiële robuustheid. OrangeGas heeft een businesscase die aan beide voorwaarden voldoet. We zijn er trots op dat de investeringen in Overijssel bijdragen aan een landelijk dekkend netwerk van groengas-tankstations. Dat is belangrijk, want een voldoende aantal tankstations maakt rijden op groengas toegankelijker. En dat is weer goed voor mens en economie.”

Goed op weg
In 2014 keurde Energiefonds Overijssel de financieringsaanvraag van groengas-exploitant OrangeGas voor de bouw van nieuwe groengas-tankstations goed. “Groengas geeft autorijders de gelegenheid om schoner te rijden. Met de opening van het eerste groengas-tankstation is de provincie goed op weg naar haar doelstelling voor nieuwe energie”, aldus Bas-Jan Blom, directeur van Energiefonds Overijssel.