S4 Ancillary Services I BV

Voor TenneT is 50 een heilig getal. Dat is de wisselspanningsfrequentie die de netbeheerder koste wat het kost moet bewaken. Grote gas- en stoomturbines spelen daarin nu de hoofdrol. De klassieke centrales op gas en steenkool gaan in de toekomst verdwijnen. ‘Daar komen meerdere, kleinere energieproducenten voor terug, vooral zonne- en windparken’, zegt Danny Klaar, manager bij TenneT. Deze nieuwe energiebronnen zijn niet stuurbaar, zoals gas- en kolencentrales. Daarom moet TenneT de frequentiebewaking anders invullen. Dat kan met accu’s met bijvoorbeeld warmwaterboilers. De levensduur hiervan heeft echter te lijden van vele grote frequentieschommelingen.

Energiezekerheid
Als antwoord op dit probleem heeft S4 Energy (S4 Ancillary Services I B.V.) een nieuw type energieopslag ontwikkeld: het KINEXT-vliegwielsysteem. Het is een combinatie van accu’s en een vliegwiel. ‘Onze vliegwieltechnologie levert direct grote vermogens, zonder capaciteitsverlies’, zegt Dominique Becker Hoff, projectdirecteur bij S4 Energy. Het vliegwiel mag dan grote vermogens leveren, de energiecapaciteit is gering. Daarom ontwikkelde S4 Energy een hybride systeem om frequentieondersteuning aan TenneT te leveren. Dit systeem combineert de voordelen van de vliegwieltechniek met de laatste accutechniek.

Becker Hoff: ‘Bij langdurige frequentieafwijkingen schakelen we de accu’s in. De twee technieken vullen elkaar perfect aan. Zo kunnen we elektriciteit uit nieuwe, duurzame energiebronnen gelijkmatig aan het net leveren.’ Het KINEXT-vliegwielsysteem is in Nederland ontwikkeld, de fabriek staat in Almelo. Door het slimme samenspel van vliegwielen met accu’s gaan de laatste veel langer mee. Ondanks het intensieve gebruik garandeert Becker Hoff een systeemlevensduur van meer dan tien jaar.

Participatie van Energiefonds Overijssel in S4 Ancillary Services I B.V.
De financiering van de installatie is mede mogelijk gemaakt door Energiefonds Overijssel. Het fonds participeert in en financiert het project vanwege het belang van energieopslag voor de overgang naar meer duurzame energie. De bouw van deze installatie en het gebruik ten behoeve van TenneT vormen een startpunt voor verdere uitrol van de in Nederland ontwikkelde KINEXT technologie.

Lees hier meer over S4.