ProWind/Solar Transferium B.V.

Prowind ontwikkelt burgerprojecten voor duurzame energieopwekking, door samenwerkingsverbanden te creëren met belanghebbenden zoals burgers, landeigenaren, energiecoöperaties en overheden. En door partijen bijeen te brengen, voor verbinding te zorgen en te participeren en te begeleiden in de uitvoering, van het eerste idee, de bouw tot en met exploitatie en ontmanteling.

Solar Transferium My Office
In dit project zorgt Prowind voor de ontwikkeling van een solar carport met batterijen en laadpalen op het parkeerterrein en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van My Office in  Zwolle. Het combineert hier op een innovatieve manier verschillende functies: een solar carport, EV-Charging Plaza, deelauto’s en klimaatadaptieve oplossingen. 

Hoe werkt het?
De 680 zonnepanelen van de solar carport vangen het zonlicht van boven tweezijdig op, en daarnaast ook het weerkaatste licht van onderen. Met de energieopbrengst worden het kantoorgebouw en de laadpalen voorzien van groene stroom. Op de parkeerplaats komen zowel reguliere als snelladers voor elektrische auto’s. Er zullen ook plekken beschikbaar zijn voor (elektrische) deelauto’s en elektrische deelfietsen. Een slim energie managementsysteem beheert de geproduceerde energie. Om het transferium klimaatadaptief te maken kan er 28.000 liter water opgevangen worden. Dit gebeurt door een open manier van betegelen met daaronder speciale natuurlijke waterdragende zandlagen. Gras in de tegels en vegetatie gaan tegen dat de parkeerplek in warme periodes een hitte-eiland in de stad wordt.  

De rol van Energiefonds Overijssel:
Energiefonds Overijssel stimuleert graag innovatie en wil projecten zonder netcapaciteit mogelijk maken. Daarnaast zijn projecten die verschillende functies met elkaar combineren van groot belang om de energietransitie in de provincie te laten slagen. Vanuit deze overwegingen heeft het fonds aan Prowind een lening van  €1.140.000 toegekend.

Opbrengsten
Met het Solar Transferium bij My office wordt een jaarlijkse opwekking van 3,04 TJ/jr gerealiseerd. Dit is vergelijkbaar met de duurzame energievoorziening voor 45 huishoudens. Hiermee wordt er 170.151 kg CO2 per jaar minder uitgestoten. Daarnaast levert het project 4 fte banen op in de provincie.

Meer weten over Prowind en het Solar Transferium