Zonneweide Hessenpoort

Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) wil haar bedrijventerrein te Zwolle verduurzamen en gaat hiervoor op 6,6 hectare grond een zonnepark ontwikkelen van ongeveer 7,4 MW geïnstalleerd vermogen. Het zonnepark zal elektriciteit aan het net leveren en daarnaast SDE subsidie ontvangen. Hiermee wordt meer duurzame energie het net ingevoerd wat fossiele elektriciteitsproductie zal vervangen.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. EFO verstrekt een lening van ruim €5,3 miljoen aan Zonneweide Hessenpoort B.V. om aan deze doelstelling bij te dragen.

Verduurzaming van bedrijventerrein
Het verduurzamen van bedrijventerreinen is vaak lastig omdat de eigenaar van het terrein een andere partij is dan de bedrijven die er zijn gevestigd. Door een coöperatie te vormen met verschillende bedrijven en het zonnepark te ontwikkelen op grond van de gemeente middels een pachtovereenkomst, konden de bedrijven toch gezamenlijk verduurzamen.

Biodiversiteit en een maatschappelijke rol
Vanwege de samenwerking met de gemeente Zwolle, is er afgesproken dat er een bepaalde mate van biodiversiteit behouden dient te worden. Daarnaast is de coöperatie van plan om parallel aan het zonnepark een themapark te creëren waar men kan wandelen, vergaderd kan worden, en bewustwording van duurzame energie in de omgeving te vergroten.