Stichting Ichtus College (SIC)

Stichting Ichthus College in Kampen, onderdeel van de Landstede Groep, heeft grote verduurzamingsplannen. Ze willen een deel van de school zo grondig renoveren dat het gebouw energieneutraal wordt. De leerlingen van de school gaan tijdelijk naar een ander gebouw op het terrein, zodat het hoofdgebouw van 5,500 m2 wordt gerenoveerd en er 1,800 m2 bij wordt gebouwd. De bestaande bouw wordt grondig gestript en gerenoveerd,  isolatie en ventilatie hebben hierin hoge prioriteit. Doel is om van BENG (bijna energie neutraal) naar ENG (energieneutraal) te gaan. De totale kosten van de verbouwing bedragen ca. €21 miljoen. Een grote en mooie ambitie.

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel financiert projecten en ondernemingen in de provincie die nieuwe energie opwekken of energie besparen. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is hier een belangrijk onderdeel van. Het Ichtus College draagt met haar verbouwing bij aan een behoorlijke energiebesparing, haast netto nul CO2-uitstoot, voor de komende 40 jaar. Daarom financierde het fonds deze verbouwing en uitbreiding met een lening van 2 miljoen euro. De school is zo klaar voor de komende 40 jaar. Met de verbouwing en uitbreiding wordt jaarlijks 5 TJ energie bespaard en 277.932 kg CO2 minder uitgestoten. Daarbij levert het project 5 FTE banen op in de provincie.

Meer weten over het Ichtus College