R.K. Woningstichting Ons Huis

R.K. Woningstichting Ons Huis wil in twee projecten circa duizend woningen verduurzamen. Deze woningen bevinden zich in Enschede en omstreken. De stichting gaat vooral isolatiemaatregelen nemen en mechanische ventilatie toepassen. Daarmee wil zij de woningen verduurzamen en hun energielabels verbeteren. Ons Huis plaatst zonnepanelen op twee flats van totaal 160 woningen.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds droeg aan het project van Ons Huis bij met een financiering ruim € 7 miljoen.

Werkgelegenheid
Met deze projecten levert Ons Huis een mooie bijdrage aan zowel duurzame energieopwekking als energiebesparing in Overijssel. De projecten bieden tevens 85 mensjaren aan werkgelegenheid. Daarmee dragen zij bij aan de maatschappelijke factor waaraan Energiefonds Overijssel en de Provincie Overijssel veel waarde hechten.