Stichting Wocozon

Stichting Wocozon voorziet woningen van woningbouwcorporaties van zonnestroomsystemen. Wocozon faciliteert de ontwikkeling, de installatie, het beheer en de financiering van de zonnestroomsystemen waardoor de woningbouwcorporaties en hun huurders in hun verduurzaming volledig worden ontzorgd. Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer en brengt de woonlasten voor huurders flink omlaag.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds verstrekte Wocozon een combinatie van een participatie en een lening. De financiering bedraagt € 2.876.250 voor zonnepanelen op duizend daken van woningen van woningcorporatie SallandWonen en woningcorporatie Rentree.

Werkgelegenheid
Met deze projecten levert Wocozon een mooie bijdrage aan zowel duurzame energieopwekking als energiebesparing in Overijssel. Met de projecten wordt naar verwachting 21,04 TJ per jaar aan energie opgewekt, terwijl het vier structurele en vijf tijdelijke arbeidsplaatsen oplevert. Daarmee dragen zij bij aan de maatschappelijke factor waaraan Energiefonds Overijssel en de Provincie Overijssel veel waarde hechten.