Overlay

Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2023

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:

  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekkenof energie besparen.
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.
  • energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
  • Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvangen aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,of neemt een participatie.

Nieuws

Energiefonds Overijssel geeft stroomversnelling aan Energiepark Heeten

171123  Endona_Heeten_Ondertekening_WA0001.jpgmaandag 04 december 2017 De vergunningen zijn verstrekt, de subsidies binnen en de financiering van Energiefonds Overijssel is getekend.
De doelstelling van Energie Coöperatie Endona om lokale stroom te leveren aan de eigen gemeenschap is na drie jaar intensieve voorbereidingen een feit. De bouw van het zonnepark van ca. 7.300 zonnepanelen start begin 2018. Naar verwachting kunnen bewoners en bedrijven uit Heeten en Salland vanaf april stroom kopen uit het eigen Energiepark. lees verder

Vijf jaar Energiefonds Overijssel: ‘Trots dat we zoveel hebben bereikt.’

20171123-039A9241 EFO_project_lustrum_EsthervanderWallen.jpgwoensdag 29 november 2017 Op 23 november jl. vierde Energiefonds Overijssel zijn eerste lustrum. Bas-Jan Blom, directeur van het fonds, keek met veel voldoening terug: ‘Het was in 2012 geen gemakkelijke periode om een fonds te starten, middenin de financiële crisis. Des te trotser zijn we erop dat we de afgelopen jaren met Energiefonds Overijssel al zoveel hebben bereikt! Zo hebben we meer dan vijftienduizend corporatiewoningen verduurzaamd. Daarvan profiteren ook de huurders, want zij wonen comfortabeler terwijl ze minder stoken. En wie had voor de komst van Energiefonds Overijssel gedacht dat Overijssel in Nederland voorop zou lopen met de pyrolysetechnologie? Pyrolysefabriek Empyro heeft de grootste biomassaketels van het land. Zo financiert het fonds nog veel meer bedrijven die duurzame energie mogelijk maken.’ lees verder

Nieuw bedrijf Streekpellets verwerkt Overijssels hout tot pellets voor lokaal gebruik

Streekpellets closing.jpgdinsdag 07 november 2017 Streekpellets gaat met behulp van nieuwe technieken ‘local to local’ houtpellets produceren. Het bedrijf zet lokaal beschikbaar hout om in pellets die weer lokaal worden gebruikt, zodat het transport wordt beperkt. Er worden twee nieuwe installaties gebouwd om de pellets te produceren. Daarvoor is een investering van in totaal ruim 3,5 miljoen euro nodig. Streekpellets is een partnerschap van Yilkins Drying Solutions, Bruins & Kwast en Energiefonds Overijssel. lees verder