Overlay

Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2023

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:

  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekkenof energie besparen.
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.
  • energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
  • Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvangen aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,of neemt een participatie.

Nieuws

Energiefonds Overijssel en Zonnegilde breiden samenwerking uit met nieuwe zon-pv projecten

170912 Zonnegilde Foto Tennekes klein.jpgdinsdag 26 september 2017 In juni heeft de financial close plaatsgevonden tussen Zonnegilde en Energiefonds Overijssel. Nu de in maart 2016 ondertekende eerste financieringstranche goed loopt, is besloten de tweede financieringstranche in te zetten. Het betreft een nieuwe investering die gaat bijdragen aan de realisatie van circa 44 zon-PV projecten waarbij ongeveer 15 miljoen KWH aan elektriciteit wordt opgewekt. Dat staat gelijk aan ongeveer 4300 huishoudens. Op 12 september jl. hebben partijen gezamenlijk het glas mogen heffen op deze feestelijke gebeurtenis op één van de daken van Landstede groep te Zwolle. lees verder

Hogeschool Viaa gestart met werkzaamheden vernieuwing pand dankzij een lening van Energiefonds Overijssel

170830 Bouwwerkzaamheden Hogeschool Viaa.jpgdonderdag 31 augustus 2017 Het gebouw van Hogeschool Viaa aan Park de Wezenlanden in Zwolle krijgt met een lichte gevel en veel glas een ander front en uitstraling én het wordt duurzamer. Vlak voor de zomervakantie zijn de werkzaamheden daarvoor begonnen. Op dinsdag 5 september organiseert de hogeschool een officieel startmoment en een informatiemarkt voor personeel, studenten, omwonenden en andere geïnteresseerden. lees verder

Empyro, één van onze participaties, haalt mijlpaal: 15 miljoen liter olie

Empyro Pyrolyse olie.jpgdinsdag 29 augustus 2017 De pyrolyse fabriek in Hengelo heeft onlangs 15 miljoen liter olie geproduceerd. Dit heeft ook de internationale pers gehaald. BTG-BTL initiatiefnemer van de fabriek, is zeer trots op het resultaat. De fabriek is in 2015 opgestart en maakt olie uit hout. Het proces is niet alleen bijzonder, bijzonder is ook dat ze bijna geheel gebouwd is door Twentse bedrijven. lees verder