Overlay

Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2023

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:

  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekkenof energie besparen.
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.
  • energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
  • Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvangen aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,of neemt een participatie.

Nieuws

Slim Opgewekt en Energiefonds Overijssel bundelen krachten om scholen in Overijssel te verduurzamen

slim opgewekt foto kinderen.JPGvrijdag 09 februari 2018 Slim Opgewekt en Energiefonds Overijssel bieden scholen in Overijssel een unieke kans om nog deze zomer te verduurzamen. Daartoe hebben zij een speciaal fonds opgericht waarin 2,4 miljoen euro beschikbaar is om scholen te faciliteren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Basis- en voortgezet onderwijs scholen in Overijssel die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich voor 21 februari aanmelden. lees verder

Energiefonds Overijssel financiert zonnepanelen van Enschede Energie

Opening Enschede Energie.jpgwoensdag 31 januari 2018 Twee jaar geleden namen zes buurt- en wijkorganisaties in Enschede het initiatief tot een eigen energiecoöperatie: Coöperatie Enschede Energie. Met als doel: substantieel bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente en goedkope, duurzame energie leveren aan de inwoners van Enschede. Inmiddels heeft Energie Enschede voor de komende jaren tientallen projecten in de pijplijn. lees verder

Energiefonds Overijssel partner van Warmtebedrijf Hengelo

Logo warmtebedrijf hengelo.PNGmaandag 15 januari 2018 Energiefonds Overijssel gaat investeren in het Warmtebedrijf Hengelo en draagt daarmee bij aan de beoogde expansie en verdere verduurzaming van het warmtenet. Door deze investering heeft Warmtebedrijf Hengelo vanaf 1 januari 2018 drie aandeelhouders: gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Energiefonds Overijssel. Voor klanten van Warmtebedrijf Hengelo verandert er niets. Meerderheidsaandeelhouder Ennatuurlijk verzorgde al diensten als klantenservice, storingsafhandeling, facturatie en administratie uit naam van Warmtebedrijf Hengelo en blijft dat doen. lees verder