Overlay

Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2023

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:

  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekkenof energie besparen.
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.
  • energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
  • Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvangen aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,of neemt een participatie.

Nieuws

Officiële ingebruikname houtwarmtestation de Vrolijkheid d.d. 30 maart 2017

BeGreen Zwollel.JPGmaandag 27 maart 2017 Aanstaande donderdag zal tijdens de bijeenkomst 'Kansen in najaarsronde SDE+' om 15.30 uur de officiële opening plaatsvinden van de houtgestookte warmte installatie waarmee zwembad de Vrolijkheid en het Landstede College te Zwolle van duurzame warmte wordt voorzien. Dit houtwarmtestation is ontwikkeld door BeGreen, een landelijke warmteproducent die bestaande gascentrales vervangt door lokale duurzame warmte oplossingen. BeGreen zal ook de exploitatie van de installatie verzorgen. De investering die gemoeid was met de bouw van de installatie is mede mogelijk gemaakt door een participatie van het Energiefonds Overijssel. lees verder

Verduurzaming Hogeschool Viaa mogelijk door financiering Energiefonds Overijssel

Viaa logo.JPGvrijdag 17 februari 2017 Het gebouw van Hogeschool Viaa aan Park de Wezenlanden krijgt een heel ander aangezicht. De Zwolse hogeschool heeft daarover in de afgelopen weken medewerkers en studenten geïnformeerd. In de zomer van 2017 starten de eerste werkzaamheden. lees verder

Energiebesparing via Woningabonnement in Overijssel een feit

agendastad-logo.pngmaandag 06 februari 2017 Particuliere huiseigenaren in Overijssel krijgen in een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen spaargeld in energiebesparing (isolatie) of energieopwekking (zonnepanelen, warmtepomp) te steken of daarvoor te lenen. Ze betalen per maand met een abonnement via een centrale organisatie aan de bedrijven die de voorzieningen aanleggen. Zij kunnen het abonnementsgeld betalen doordat hun energierekening daalt en krijgen een garantie op hun energiebesparing. lees verder