Overlay

Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2023

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:

  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekkenof energie besparen.
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.
  • energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
  • Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvangen aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,of neemt een participatie.

Nieuws

Scania krijgt grootste zonnedak van Nederland

Eerste zonnepaneel[3][3].jpgwoensdag 21 juni 2017 Scania Production Zwolle beschikt straks over het grootste zonnedak van Nederland en zet flinke stappen richting een energie neutrale truck productie. Het totale vermogen van de PV installatie is 6 MWp; zo’n 22.000 zonnepanelen. Woensdag jl. verrichtte gedeputeerde Annemieke Traag en afscheidnemend Scania-commissaris Jan Hendrikx symbolisch de starthandeling. lees verder

Metamorfose Haringvliet en Dollard afgerond

Zwolle_Haringvliet_1_gallery_preview.jpgwoensdag 14 juni 2017 SWZ heeft de metamorfose van de flats Haringvliet en Dollard afgerond. Alle zestien kopgevels zijn nu voorzien van isolatie en steenstrips in mozaïekvorm. Bijna vierhonderd woningen zijn energiezuiniger gemaakt en er zijn duurzame maatregelen uitgevoerd aan de flats, zoals het aanbrengen van kopgevel- en dakisolatie en de plaatsing van achthonderd zonnepanelen. lees verder

Jaarverslag 2016 - Energiefonds Overijssel bespaart energie van 28.000 huishoudens

PM_Senzora dak_kl .jpgmaandag 24 april 2017 Energiefonds Overijssel heeft in 2016 met ruim € 146 miljoen euro bijgedragen aan duurzame projecten en bedrijven in Overijssel. Hiermee maakt het fonds in totaal € 313 miljoen euro aan investeringen mogelijk. Jaarlijks leveren de projecten die Energiefonds Overijssel mogelijk maakt 1.965 Terajoule (TJ) aan energiebesparing op. Dat komt overeen met het jaarlijks energieverbruik (gas en elektriciteit) van ruim 28.000 huishoudens. De investeringen zorgen daarnaast voor een groei van de werkgelegenheid: met 1.388 tijdelijke arbeidsplaatsen en 67 structurele arbeidsplaatsen. lees verder