Overlay

Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2023

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:

  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekkenof energie besparen.
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.
  • energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
  • Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvangen aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,of neemt een participatie.

Nieuws

Mooie benoeming voor OrangeGas één van onze participanten!

201603 Logo Orangegas.pngmaandag 17 oktober 2016 OrangeGas behoort tot FD Gazelllen 2016. Eén van de snelst groeiende ondernemingen van Nederland. Lees hier voor meer info lees verder

Mooi resultaat door financiering waterschap Vechtstromen

logo-vechtstromen.pngvrijdag 14 oktober 2016 Vrijdag 14 oktober bezoekt gedeputeerde de heer Lievers de Energiefabriek Hengelo. De aanleiding hiervoor is onder andere de ondersteunende financiering van het Energiefonds Overijssel van 15 miljoen. Hiermee wordt het mogelijk om op de waterzuivering in Hengelo niet alleen het water optimaal te zuiveren, maar ook energieneutraal te werken. lees verder

Beeldverslag van de Dag van de Duurzaamheid

logo dag-van-de-duurzaamheid.jpgdonderdag 13 oktober 2016 De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Urgenda en heeft tot doel te laten zien dat alle duurzaamheidsinitiatieven in Nederland samen wel degelijk verschil maken. En dat was wel duidelijk in Overijssel! Wát een energie kwam er vrij tijdens de Dag van de Duurzaamheid! Overal in de provincie vonden activiteiten plaats. Gedeputeerde Erik Lievers ging langs bij een aantal van deze initiatieven. lees verder