Overlay

Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2023

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:

  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekkenof energie besparen.
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.
  • energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
  • Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvangen aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,of neemt een participatie.

Nieuws

Energiefonds Overijssel en het WOAB Woningabonnement

Knipsel.PNGdinsdag 22 mei 2018 Met het WOAB Woningabonnement maak je je woning duurzaam en energiezuinig en bespaar je uiteindelijk op je energiekosten zonder zelf te investeren. Ontzorgen is het idee achter het WOAB Woningabonnement dat mede met financiering van Energiefonds Overijssel tot stand kwam. lees verder

Verdiepingssessies Energiefonds Overijssel

WKO Kennissessie 2.jpgdonderdag 10 mei 2018 Het Energiefonds Overijssel (EFO) is door de Provincie Overijssel ingesteld om middels het verstrekken van financieringen (met eigen en vreemd vermogen) dé versnelling van de verduurzaming in de Provincie te bevorderen. EFO is ruim 5 jaar actief en heeft inmiddels ruim 180 miljoen euro uitgezet in 65 verschillende projecten en bedrijven, onderverdeeld in een divers scala aan technische oplossingen. Om sámen met de verschillende doelgroepen te zoeken naar verdere optimalisatie van de ‘versnelling in de energietransitie’ organiseert EFO diverse verdiepingssessies. lees verder

Bouw Zonnepark Heeten van Endona Energie gestart

start-bouw-zonnepark-heeten.jpgmaandag 07 mei 2018 De volgende belangrijke stap van Zonnepark Heeten is gezet nadat de financiering van Energiefonds Overijssel is verstrekt. De Coöperatie Endona die hiervoor ‘Endona Projecten B.V.’ heeft opgericht is afgelopen week begonnen met de bouw van het Zonnepark. De doelstelling van Energie Coöperatie Endona om lokale stroom te leveren aan de eigen gemeenschap, is na drie jaar intensieve voorbereidingen een feit. lees verder