Overlay

Voor wie?

Energiefonds Overijssel is aantrekkelijk voor ondernemingen en organisaties in Overijssel die willen investeren in energiebesparing en/of opwekking van nieuwe energie.

Het fonds richt zich op activiteiten die zonder de hulp van Energiefonds Overijssel onvoldoende kunnen worden gefinancierd. Of die aan reguliere financiers een zo hoge rente moeten betalen, dat de activiteiten niet renderen. Het Energiefonds Overijssel kan de activiteiten financieren middels participaties, garanties en leningen.

Energiefonds Overijssel onderscheidt twee doelgroepen:

  1. Ondernemingen die zich richten op energiebesparing of de productie van nieuwe energie. Ook bedrijven die zich specifiek richten op technologische innovatie vormen hier een onderdeel van. Financieringen vanuit het fonds zijn afhankelijk van de financieringsbehoefte en kunnen bestaan uit een participatie, lening of garantie. 
  2. Woningcorporaties die investeren in slim energiegebruik en/of opwekking van nieuwe energie. Woningcorporaties moeten toegelaten instellingen zijn in de zin van artikel 70, eerste lid van de Woningwet en partij zijn bij het Convenant Energiebesparing Woningcorporaties Overijssel van 28 juni 2012.

Let op: onder ondernemingen vallen ook stichtingen, verenigingen en eenmanszaken.