Overlay

Adviescommissie

Voor de toetsing van de projecten die de fondsbeheerder voordraagt, is een adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie is samengesteld uit experts en ondernemers op het gebied van nieuwe energie en private investeringen.

Leden adviescommissie

Jean-Pierre Sweerts - voorzitter

De heer Sweerts is investeringsadviseur en financieel arrangeur van infrastructurele projecten, bedrijven en fondsen in clean energy en clean technology (Linius Capital). Voorheen was hij o.a. managing director DIF renewable energy en afdelingshoofd Duurzame Ontwikkelingen binnen Rabobank. De heer Sweerts is van mening dat bedrijfseconomische gronden een grote rol moeten spelen bij beslissingen door de adviescommissie: “Als een bedrijf of project omvalt, is er ook geen maatschappelijk rendement."

Ad van Wijk

De heer Van Wijk is zelfstandig adviseur en hoogleraar ‘Future Energy Systems’ aan de TU Delft. Hij bekleedt commissariaten bij  Wind Energy Solutions BV en INNAX BV, naast diverse bedrijf-adviseurschappen. Voorheen was hij onder andere CEO Econcern (tot aan faillissement in 2009) en CEO Ecofys. De heer Van Wijk heeft veel kennis van energie en energiesystemen.

Juul Vaandrager

Mevrouw Vaandrager-van Aert is mede oprichter en partner bij Triple Finance Partners (financieel en strategisch advies). Voorheen was zij o.m. directeur van Rapar bij Rabobank Private Equity, zelfstandig adviseur en investment manager bij ABN AMRO Participaties. In deze diverse functies heeft zij ruime ervaring opgedaan in private equity en met het begeleiden van MKB bedrijven.

Paul Nederkoorn

De heer Nederkoorn studeerde chemie, farmacochemie en Nederlandse rechtsgeleerdheid. Volgend op zijn benoeming tot universitair docent en groepsleider aan de Vrije Universiteit, werkte hij op het hoofdkantoor van Shell als economics advisor, business opportunity co-ordinator en portfolio advisor Exploration & Production. Na een management buy-in in een datacommunicatiebedrijf en na betrokken te zijn geweest bij het Changdao offshore windmolenpark in China, heeft de heer Nederkoorn samen met de Universiteit Twente en een 5-tal private investeerders de incubator UT International Ventures opgericht. Kansrijke technologie, ontwikkeld aan de Universiteit Twente, wordt op deze manier financierbaar gemaakt. De heer Nederkoorn was commissaris bij Vialle Alternative Fuel Systems BV, hij is voorzitter van de raad van commissarissen van Medspray BV en hij is voorzitter van de APEC Academy.

 Willy Wagenmans

De heer Wagenmans is zelfstandig adviseur en was tot 2015 werkzaam bij de provincie Noord- Brabant. Hij houdt zich bezig met innovatie, strategie en financieringsvraagstukken. Hij heeft economie gestudeerd in Tilburg en heeft daarna bijna 20 jaar gewerkt bij de FNV. Ook was hij wethouder in Houten. Volgens de heer Wagenmans vervullen provincies een belangrijke rol bij de regionale ontwikkeling en in de verbinding tussen gemeenten en rijk. Hij wil bijdragen aan het versterken van een duurzame economie en het verbeteren van klimaat en werkgelegenheid. Want iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving en op een baan, hoog of laagopgeleid.