Overlay

Bouw eerste pyrolysefabriek (olie-uit-hout) begonnen

empyro.jpgmaandag 10 februari 2014

Empyro BV maakt bekend dat de bouw van de pyrolysefabriek (olie uit hout) op het terrein van AkzoNobel in Hengelo is begonnen. De fabriek is eind 2014 gereed en wordt vervolgens geleidelijk in bedrijf genomen. De volle productiecapaciteit bedraagt ruim 20 miljoen liter pyrolyse olie per jaar. Deze hoeveelheid duurzame olie vervangt ruim 12 miljoen kubieke meter aardgas. Dit komt overeen met het jaarlijkse aardgasverbruik van 8.000 huishoudens en een jaarlijkse CO2 besparing van ruim 20.000 ton. Bijkomend effect is dat voor ongeveer 100 mensjaren werk wordt gecreëerd in Overijssel.

De realisatie van de pyrolysefabriek is mogelijk gemaakt door financiële toezeggingen van de Europese Commissie (FP7), Ministerie van Economische Zaken via Topsector Energie-TKI BBE , provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel en een private investeerder uit Enschede. Met het ontwerpen en bouwen van Empyro is 19 miljoen Euro gemoeid.                        

Minister Kamp van Economische Zaken feliciteert Empyro met het project: “De start van bouw van deze innovatieve pyrolysefabriek laat zien wat er mogelijk is als bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samenwerken. Mede dankzij de financiële steun van Rijk en Provincie verzilvert het MKB hier de kansen om onze economie op innovatieve wijze te versterken en te verduurzamen. Dat levert veel banen op voor de regio, draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen en levert een belangrijke bijdrage aan een schonere energieproductie.”

Het buitenland heeft inmiddels belangstelling getoond voor het opzetten van pyrolyse fabrieken. Voordat die gerealiseerd worden, wordt gestart in Hengelo. Inmiddels zijn bouwopdrachten verstrekt aan de Enschedese bedrijven Zeton en HoSt en het Hengelose bedrijf Stork Thermeq. In totaal zijn tenminste 15 regionale toeleveranciers betrokken bij dit project.

Gedeputeerde Theo Rietkerk over de bijdrage van de provincie: “Deze investering van Energiefonds Overijssel is de eerste in een reeks van investeringen in bio-energie die ik voorzie voor de komende jaren. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan ons innovatiebeleid, de stimulering van de werkgelegenheid en de versterking van de regionale economie in Overijssel en aan de realisering van de doelstelling van 20% nieuwe energie in Overijssel in 2020.”

In het pyrolyse proces wordt biomassa (o.a. houtsnippers) in contact gebracht met heet zand waardoor binnen twee seconden olie, houtskool en gas ontstaan. Dit proces is oorspronkelijk bedacht aan de Universiteit Twente en de afgelopen 20 jaar verder ontwikkeld door BTG in Enschede. Empyro BV is opgericht door BTG BioLiquids BV (leverancier technologie) en Tree Power (duurzame lange termijn investeerder) om de technologie op commerciële schaal toe te passen. Empyro zal met dit proces in Hengelo elk uur 5 ton biomassa omzetten in bijna 3,5 ton pyrolyse olie. Bovendien produceert de fabriek straks uit deze biomassa ook genoeg elektriciteit om in eigen gebruik te voorzien en wordt stoom geleverd aan de naastgelegen zoutfabriek van AkzoNobel. Hiermee zullen zij ook ruim 6.000 ton CO2 uitstoot per jaar gaan vermijden. René Venendaal, CEO BTG: “Deze investering is een zeer belangrijke bouwsteen voor de biobased economy, waarin bio-energie, biobrandstoffen en biomaterialen hand in hand gaan”.

Voor de te produceren pyrolyse-olie is een langjarig afnamecontract getekend met FrieslandCampina. De onderneming zal op haar productielocatie in Borculo deze olie gebruiken om jaarlijks zo’n 10 miljoen kubieke meter aardgas te vervangen. Klimaat neutrale groei, gebruik van duurzame energie en het streven naar efficiënte en duurzame productieketens zijn belangrijke duurzaamheidsdoelen die zijn vastgelegd in de strategie route2020. Met de keuze voor deze brandstof groeit het aandeel duurzame energie en vermindert de CO2 - uitstoot voor de locatie Borculo met 15%.

Vanwege het innovatieve karakter van de technologie kan uiteindelijk zo’n 40% van de totale investering in Empyro met Europese, nationale en regionale subsidies worden afgedekt. Gerhard Muggen, managing director van BTG BioLiquids: “We zien ook grote kansen voor uitrol van deze technologie in het buitenland. Dankzij de steun van de provincie Overijssel, onze overheid, en de EU krijgen onze Nederlandse bedrijven en toeleveranciers straks de kans om op deze markten aan te haken”.

« Terug