Overlay

€ 35 mln voor tweede ronde energiebesparing sociale huurwoningen

logo energiefonds.jpgdonderdag 03 juli 2014

Op donderdag 3 juli start Energiefonds Overijssel een nieuwe inschrijvingsronde voor verduurzamingsprojecten met maatregelen op het gebied van energiebesparing en productie van nieuwe energie.

Woningcorporaties kunnen tot 3 oktober hun verduurzamingsprojecten  bij het fonds indienen. Voor deze ronde is 35 miljoen euro beschikbaar. Sinds begin 2013 helpt Energiefonds Overijssel plannen voor nieuwe energie en energiebesparing in Overijssel te realiseren.

Verduurzaming van vijftienduizend woningen
Energiefonds Overijssel heeft in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en productie van nieuwe energie door woningcorporaties. Na de eerste inschrijvingsronde is  65 miljoen euro aan woningcorporaties verstrekt om vijftienduizend sociale woningen te verduurzamen. De woningcorporaties steken zelf ook geld in de verduurzaming. Gezamenlijk wordt er 137 miljoen euro geïnvesteerd in het verduurzamen van de vijftienduizend woningen. Dit levert een besparing op van 243 terajoule per jaar, wat overeenkomt met het energieverbruik van 3.100 huishoudens.

Tweede ronde start op 3 juli
Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie van  provincie Overijssel: “Met deze 35 miljoen euro willen we de woningcorporaties uitdagen een extra stap te zetten op het gebied van energiebesparing. Met innovatieve projecten willen we niet alleen energiebesparende maatregelen stimuleren, maar ook lagere woonlasten voor de huurders realiseren. Daarnaast zijn deze projecten een stimulans voor de werkgelegenheid in de bouwsector in Overijssel.”

Aanstaande donderdag 3 juli worden de voorwaarden gepubliceerd waaronder woningcorporaties projecten kunnen inschrijven voor de tweede ronde. In deze ronde ligt de nadruk op financiering van vooruitstrevende, vergaande projecten op het gebied van duurzaamheid. De inschrijving sluit op 3 oktober en staat open voor alle woningcorporaties die het convenant tussen de provincie Overijssel en de woningcorporaties hebben ondertekend.
De ingediende verduurzamingsprojecten worden gerangschikt op criteria als energiebesparing, efficiëntie van de investering, innovatie, woonlasten en dupliceerbaarheid. Energiefonds Overijssel financiert de beste projecten tegen een rente van 1,5% voor een periode van vijftien jaar.  

Winst voor iedereen
De uitvoering van de duurzame renovaties zorgt niet alleen voor een betaalbare energierekening van de bewoners, maar stimuleert ook de werkgelegenheid. De eerste ronde alleen al vormde een zodanige impuls voor de bouw- en installatiesector dat 850 mensen een jaar lang aan de slag kunnen.

“Ik verwacht dat de Overijsselse corporaties in groten getale gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheid om goedkoop te lenen. En dat ze ook een beroep gaan doen op de landelijke Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Deze regelingen kunnen complementair ingezet worden. Samen vormen ze een goede combinatie van de landelijke en lokale politieke focus op duurzaamheid met winst voor iedereen, zowel economisch als in wooncomfort. Ondanks de recente economische tegenslagen en de opgelegde huurdersheffing hebben veel woningcorporaties in Overijssel zich gecommitteerd aan de verduurzaming van hun woningbestand”, aldus Bas-Jan Blom, directeur van Energiefonds Overijssel. “Het is bijzonder dat zij dat in deze mate deden, en in één provincie. Ze zijn daarmee een voorbeeld voor de sector.”

Energiefonds Overijssel
Ondernemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties kunnen bij Energiefonds Overijssel (www.energiefondsoverijssel.nl) terecht voor de aanvraag van participaties, leningen en garanties. Het fonds heeft 250 miljoen euro beschikbaar voor projecten die energie besparen of nieuwe energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Daarvan is 100 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en productie van nieuwe energie door woningcorporaties. 125 miljoen euro is beschikbaar voor projecten op het gebied van nieuwe energie of energiebesparing door ondernemingen. Daarnaast is maximaal 25 miljoen euro gereserveerd voor technologische innovatie.

« Terug