Overlay

Verdiepingssessies Energiefonds Overijssel

Biomassa Kennissessie 2.jpgmaandag 01 oktober 2018

Het Energiefonds Overijssel (“EFO”) is door de Provincie Overijssel ingesteld om middels het verstrekken van financieringen (met eigen en vreemd vermogen) dé versnelling van de verduurzaming in de Provincie te bevorderen. EFO is ruim 5 jaar actief en heeft inmiddels ruim 180 miljoen euro uitgezet in 65 verschillende projecten en bedrijven, onderverdeeld in een divers scala aan technische oplossingen. Om samen met de verschillende doelgroepen te zoeken naar verdere optimalisatie van de ‘versnelling in de energietransitie’ organiseert EFO diverse verdiepingssessies.

Op 20 september jongstleden vond een dergelijke verdieppingssessie plaats rondom het thema biomassa. De uitgenodigde gasten waren experts afkomstig van verschillende organisaties die betrokken zijn in de biomassa sector in Overijssel. Velen hiervan hebben in het verleden reeds met EFO samengewerkt.

In het eerste deel van de sessie is met de gehele groep gediscussieerd over de huidige problemen in de markt. Vervolgens is in het tweede deel van de sessie de groep opgesplitst om te brainstormen over mogelijke oplossingen van deze problemen. Tot slot is kort stilgestaan bij de toekomst van de markt (trends/kansen), gekeken hoe de partijen elkaar kunnen versterken en hoe hiermee effectiever kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen van de provincie Overijssel.

Een van de belangrijkste conclusies was dat de beeldvorming van de bio-energie sector (“de biomassa sector lijkt het nieuwe grijs te worden”) vaak weinig genuanceerd is vanwege een verkeerde perceptie van de biomassa sector, en/of een gebrek aan feitenkennis hierover. Het is daarom belangrijk dat vanuit meerdere partijen in de markt dezelfde boodschap wordt afgegeven. De biomassa sector speelt een cruciale rol in de energietransitie en de klimaatdoelstellingen van de Provincie Overijsel: 20% nieuwe energie in 2023.

Mocht u zelf interesse hebben in dit onderwerp, of nadenken over het opstarten van biomassa projecten in het bijzonder, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

« Terug