Overlay

Leningen- en garantiereglement

Het Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS) Hoofdstuk 3, vanaf paragraaf 3.9 geeft gedetailleerde richtlijnen voor leningen en garanties aan organisaties en ondernemingen. Verder beschrijft het UBS onder andere in detail de regels voor geoorloofde staatsteun, de verplichtingen van de subsidie aanvrager, openstelling van de regeling en de kenmerken van de subsidie uitvoeringsovereenkomst.

Hieronder een samenvatting.

Leningen en garanties uit Energiefonds Overijssel II B.V. kunnen tevens aan ondernemingen verstrekt worden voor de in aanmerking komende kosten van een energieproject:

a. voor de opwekking van nieuwe energie uit zon, aardwarmte en biomassa, waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar.

b. waarbij energiebesparingsmaatregelen worden genomen door:

- aanpassing/vervanging van vastgoed, of

- aanpassing van de productie, niet zijnde mobiele productiemiddelen;

waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar.

De minimale omvang van de financiering voor ondernemingen is 1 miljoen euro. Energiefonds Overijssel financiert die projecten die zonder de bijdrage van het fonds niet in aanmerking komen voor een gehele commerciële bankfinanciering.

Aan bovenstaande introductie van het UBS kunnen geen rechten ontleend worden.