Tweede productieput voor geothermie in Koekoekspolder in gebruik

Een groep groentekwekers uit IJsselmuiden schakelde in 2012 over op aardwarmte voor de verwarming van hun kassen. Zij investeerden destijds in een eerste aardwarmtebron in de provincie Overijssel, inmiddels draait deze al ruim 10 jaar. Omdat de vraag naar aardwarmte als duurzaam energie-alternatief blijft toenemen, en er bij afnemers van de groenten uit Koekoekspolder steeds meer interesse is voor het duurzaam geteelde product, werd de bestaande bron uitgebreid met een extra productieput. De boring van de tweede productieput is eind 2022 succesvol afgerond en de put is begin dit jaar in gebruik genomen, deze levert een vermogen van ongeveer 7 MegaWatt. Vorig jaar bracht een delegatie van het fonds samen met gedeputeerden Tijs de Bree en Roy Witte een bezoek aan dit project.

Geothermie, wat levert dat op?
Vanuit bijna 2 kilometer diepte wordt warm water omhoog gepompt van zo’n 73 a 74 graden, hiermee worden de tuinderskassen verwarmd. Door deze duurzame manier van verwarmen is het het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven al met 70% tot 90% afgenomen, een mooie score die met de ingebruikname van de 2e put nog verder kan oplopen. Vorig jaar
waren er 5 tuinders aangesloten, die in 2022 182.398 GigaJoule energie hebben afgenomen. Die afname zal in 2023 sterk stijgen, verwacht wordt zo’n 60-70%, doordat er meer warmte kan worden afgenomen vanuit de tweede put. De kwekerijen Voorhof, Vahl, BioVahl, QLP en Richard en VD Belt zijn afnemers van de warmtebron.

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel wil bijdragen aan het vergroten van het aandeel energie uit geothermie omdat dit een duurzame vorm van energie is. In de Koekoekspolder worden diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit, waar het fonds ondersteuning aan kan bieden.  In 2020 heeft het fonds daarom een lening van EUR 8,5 miljoen verstrekt, waarvan EUR 3,4 mln is gebruikt om de bestaande lening van de Provincie over te nemen, en EUR 5,1 mln voor de boring van een nieuwe productieput. Meewind heeft een lening van EUR 1,75 mln verstrekt voor de nieuwe put.

Opbrengst en maatschappelijk rendement
Met de bouw van een tweede productieput om aan de toenemende warmtevraag te kunnen voldoen realiseert het Aardwarmtecluster (Geo KKP) een jaarlijkse energiebesparing van 98,3 Terajoule. Dit is vergelijkbaar met de energievoorziening van 3.200 huishoudens. Daarnaast zorgt het project voor 2 fulltime banen. Voor de toekomst zijn er ook volop plannen. Zo werkt Aardwarmtecluster samen de Stichting Koekoekspolder Energie en CO2-neutraal om in de toekomst duurzame en betaalbare warmte te kunnen gaan leveren aan bedrijven en burgers in IJsselmuiden. Dit draagt bij aan de duurzame energiedoelstelling van gemeente Kampen.

Meer weten over Geo KKP

Verslag van bezoek gedeputeerden en fonds aan Geo KKP