Aardwarmtecluster KKP/Geo KKP

Een groep tuinders in de Koekoekspolder wil de regio vergaand verduurzamen en het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en deze uiteindelijk helemaal niet meer gebruiken. Tuinbouwkassen verwarmen met duurzame warmte uit de diepe aarde, dat is aardwarmte. Een groeiende groep groentekwekers uit IJsselmuiden schakelde in 2012 over op aardwarmte. Zij investeerden destijds in een eerste aardwarmtebron in de provincie Overijssel, deze draait inmiddels ruim 8 jaar. De vraag naar aardwarmte blijft toenemen, dit komt door het feit dat er steeds meer vraag is naar duurzaam geteelde groenten en planten. Om alle bestaande en geplande afnemers van voldoende warmte te kunnen voorzien in de winterperiode en in de toekomst nieuwe afnemers te kunnen aansluiten, wordt de bestaande bron nu uitgebreid met een extra productieput.

Vanaf maart 2012 wordt er uit een diepte van bijna 2 kilometer warm water omhoog gepompt van 73-74 graden. Er zijn intussen verschillende teelten geplant die grotendeels door aardwarmte verwarmd zijn. Met als gevolg dat het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven al met 70% tot 90% is afgenomen. Nog steeds melden zich er nieuwe tuinbouwbedrijven aan, die ook willen overstappen op deze vorm van duurzame warmte.

Ook bij afnemers van de groenten uit Koekoekspolder is er steeds meer interesse voor het duurzaam geteelde product. Zo heeft LaPlace komkommers van Vahl en Voorhof afgenomen, maar is ook Postuma een belangrijk afzetkanaal.

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel wil bijdragen aan het vergroten van het aandeel energie uit geothermie. In de Koekoekspolder worden diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit, waar het fonds ondersteuning aan kan bieden. Vanuit die gedachte heeft het fonds een achtergestelde lening van €8,5 miljoen aan het aardwarmtecluster toegekend.

Opbrengst en maatschappelijk rendement
Met de bouw van een tweede productieput om aan de toenemende warmtevraag te kunnen voldoen realiseert het Aardwarmtecluster een jaarlijkse energiebesparing van 98,3 Terajoule. Dit is vergelijkbaar met de energievoorziening van 3.200 huishoudens. Daarnaast zorgt het project voor 2 fulltime banen. Voor de toekomst zijn er ook volop plannen. Zo werkt Aardwarmtecluster samen de Stichting Koekoekspolder Energie en CO2-neutraal om in de toekomst duurzame en betaalbare warmte te kunnen gaan leveren aan bedrijven en burgers in IJsselmuiden. Dit draagt bij aan de duurzame energiedoelstelling van gemeente Kampen.

Meer weten over Geo KKP