Over ons

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan energiebesparing en verduurzaming, CO2-reductie, ondernemerschap en innovatie in de provincie.

Meer informatie over de structuur en het rendement van het fonds, de expertise en het team treft u hieronder.

Interesse?

U kunt uw interesse direct kenbaar maken door uw financieringsverzoek hier te melden.

Meld uw financieringsverzoek

Raad van Commissarissen

Energiefonds Overijssel opereert zelfstandig in de duurzame energiemarkt. Namens de provincie Overijssel houdt een Raad van Commissarissen toezicht op het fonds. In deze raad zitten de volgende personen:

 

Margreet van Gastel – voorzitter
Margreet van Gastel is eigenaar van Adviesbureau Green Bridges. Het leggen van verbindingen bij complexe dossiers op het gebied van de energietransitie heeft zij tot haar kernkwaliteit gemaakt. Van daaruit levert zij bijdragen aan o.a. Warmtelinq en het Expertise Centrum Warmte. De afgelopen jaren was zij onder andere Programmamanager Energiebesparing Energieakkoord en ambassadeur energie-uitdagingen voor het Ministerie van EZK/RVO.

Margreet is afkomstig uit het openbaar bestuur, waarin zij verschillende rollen heeft vervuld als wethouder, statenlid en CvB Stadsregio. Daarnaast vervult zij toezichthoudende en bestuurlijke taken bij diverse maatschappelijke organisaties. Van oorsprong is Margreet IC-verpleegkundige.

Margreet Van Gastel over Energiefonds Overijssel: “De energietransitie is van ons allemaal, maar de vorm die Overijssel kiest om het voortouw te nemen spreekt mij bijzonder aan. Goed voorbeeld doet goed volgen! En daar werk ik graag aan mee.”

 

Coen Reinders
Coen Reinders is sinds 1 oktober 2022 lid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van finance, strategy en IT. Deze ervaring heeft hij opgedaan in diverse sectoren (energie, logistiek, vastgoed, financiële instellingen, consultancy, erfgoed) en bij diverse bedrijven (Shell, Schiphol, Wereldhave, TriFInance, Nationaal Restauratiefonds). In de huidige functie bij het Nationaal Restauratiefonds is hij verantwoordelijk voor relatiemanagement richting de financiële partners t.b.v. een 30-tal fondsen en voor de bedrijfsvoering (strategie, IT, finance en treasury).

Coen heeft diverse toezichthoudende functies vervuld bij vastgoedfonds ACRE (als voorzitter), BPS (bedrijfsrestaurants), ANWB, Rabobank Amersfoort Eemland (voorzitter Audit Commissie). Daarnaast is hij voorzitter van de faculteit Business & Management bij de NBA (vereniging van Register Accountants).

Ben Voorhorst
Na uitgebreide ervaring in de ICT-branche heeft Ben Voorhorst sinds 1995 een rol gespeeld bij het ontwikkelen van het energiesysteem. Vanuit TenneT is hij betrokken geweest bij de opzet van de energiemarkt en de verduurzaming hiervan, inclusief het systeem van garanties van oorsprong en het verstrekken van de MEP-subsidies. Hij was 14 jaar als lid van de raad van bestuur van TenneT eindverantwoordelijk voor het elektriciteitssysteem in Nederland en Duitsland. In relatie tot de energietransitie heeft hij veel ervaring opgedaan met overheden, Europees, nationaal en regionaal; de overheid als aandeelhouder, beleidsmaker, bevoegd gezag en als uitvoeringsinstantie.

Ben is commissaris geweest bij onder andere EDSN b.v. en lid geweest van de Cyber Security Raad. Hij is lid van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.