Over ons

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie in de provincie.

Meer informatie over de structuur en het rendement van het fonds, de expertise en het team treft u hieronder.

Interesse?

U kunt uw interesse direct kenbaar maken door uw financieringsverzoek hier te melden.

Meld uw financieringsverzoek

Raad van Commissarissen

Energiefonds Overijssel opereert zelfstandig in de duurzame energiemarkt. Namens de provincie Overijssel houdt een Raad van Commissarissen toezicht op het fonds. In deze raad zitten de volgende personen:

 

Pieter van Geel – voorzitter
Pieter van Geel kent het publieke domein vanuit zowel het ambtelijk als het bestuurlijk perspectief goed, hij begon zijn carrière als planoloog bij de gemeente Helmond en werd daar later gemeentesecretaris. Van Geel was als CDA’er lid van de provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Brabant, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter en staatssecretaris van VROM. Momenteel bekleedt hij een aantal commissariaten (Goede Doelen Loterijen, COVRA, Luchtverkeersleiding Nederland) en is hij voorzitter van het Bestuur van de NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen).

Van Geel over Energiefonds Overijssel:
‘Het is uniek dat een Nederlandse overheid via een dergelijk fonds en op deze schaal investeert in nieuwe energie. Dat getuigt van lef en pioniersgeest. Een koers waarin ik heilig geloof en die ik graag mede vorm geef’.

 

Roeland van Straten
Roeland van Straten is eigenaar van Seyst Finance & Strategy en parttime CFO van Westpoort Warmte. Hij is gespecialiseerd in de strategische en financiële onderbouwing van investeringen. De afgelopen twintig jaar is hij als adviseur van grote energiebedrijven zeer nauw betrokken bij vele projecten in de duurzame energiesector.

Roeland heeft economie gestudeerd en is in 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het gebied van strategisch management. Hij is medeauteur van het studieboek ‘Strategie en management’ en als docent verbonden aan de UT, Nyenrode Business Universiteit en de commissarissen opleiding van de NCD. Tevens is hij bestuurder geweest bij diverse maatschappelijke organisaties.

 

 

Ben Voorhorst
Na uitgebreide ervaring in de ICT-branche heeft Ben Voorhorst sinds 1995 een rol gespeeld bij het ontwikkelen van het energiesysteem. Vanuit TenneT is hij betrokken geweest bij de opzet van de energiemarkt en de verduurzaming hiervan, inclusief het systeem van garanties van oorsprong en het verstrekken van de MEP-subsidies. Hij was 14 jaar als lid van de raad van bestuur van TenneT eindverantwoordelijk voor het elektriciteitssysteem in Nederland en Duitsland. In relatie tot de energietransitie heeft hij veel ervaring opgedaan met overheden, Europees, nationaal en regionaal; de overheid als aandeelhouder, beleidsmaker, bevoegd gezag en als uitvoeringsinstantie.

Ben is commissaris geweest bij onder andere EDSN b.v. en lid geweest van de Cyber Security Raad. Hij is lid van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.