Warmtebedrijf Hengelo

Warmtebedrijf Hengelo gebruikt de restwarmte van AkzoNobel om woningen en bedrijven in Hengelo van warmte te voorzien.

De gemeente Hengelo startte circa tien jaar geleden met de ontwikkeling van een warmtenet om duurzame warmte te leveren. Nu gaat de gemeente Hengelo in samenwerking met Ennatuurlijk, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, de provincie Overijssel en Energiefonds dit warmtenet met de restwarmte van AkzoNobel daadwerkelijk realiseren.

Met behulp van Energiefonds heeft Warmtebedrijf Hengelo een lening en participatie ontvangen. Deze zijn bedoeld voor de bouw en exploitatie van twee decentrale opwerkinstallaties plus het net om deze warmte in de wijken van Hengelo te kunnen leveren.

De samenwerking tussen de gemeente Hengelo, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Ennatuurlijk laat zien dat de samenwerking van verschillende partijen, zowel publiekelijk als privaat, erg belangrijk kan zijn om de energietransitie te realiseren.