Cogas Duurzaam

Cogas Duurzaam betreft de aanleg van een biogasleiding tussen de eerste 7 kleinschalige biogasproducenten (nu verenigd in Energie coöperatie IJskoud) in Noord Deurningen en de eerste 2 grotere industriële afnemers van biogas. Dit project kan als lanceerplatform dienen voor de toekomstige uitbreiding met andere invoerders en andere afnemers. De financiering aan Cogas Duurzaam B.V. (dochteronderneming van Cogas B.V.) maakt exploitatie van de biogasleiding mogelijk. Het biogas is afkomstig van 7 melkveehouders verenigd in een coöperatie. Het gas wordt direct (als vervanging van aardgas) in de stoomketels van een tweetal industriële gebruikers toegepast, met de mogelijkheid van bufferen. De melkveehouders betalen aan Cogas een vergoeding voor het gebruik van de leiding en exploitatie.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds verstrekt Cogas Duurzaam B.V. een dertienjarige lening van ruim €1 miljoen.

Energie en banen
Jaarlijkse opwekking aan groengas is equivalent aan ruim 37 Terra joule per jaar. Daarnaast levert het project 12 tijdelijke banen en 3 vaste werkplekken op.