Maatschap Biogas I/CCS

Maatschap Biogas I is een samenwerking tussen CCS Energie-advies en het melkveebedrijf van Erik Back in Lutten. Het project bestaat uit de bouw en exploitatie van een monovergister inclusief een gasopwerkingsinstallatie op het erf van Back, waarbij groen gas wordt geproduceerd uit rundmest ter vervanging van aardgas. Met de installatie kan zo’n 20.000 ton rundveemest vergist worden. Het door de installatie geproduceerde groene gas wordt ingevoerd op het lokale gasnetwerk.

Vergisters op boerderijen produceren veelal biogas voor warmte en elektriciteit. Dit doen ze met behulp van een warmte-kracht koppeling (WKK). Een WKK produceert echter voor 30% elektra en voor 70% warmte. Omdat voor veel boerderijen deze warmteproductie niet nuttig kan worden ingezet, gaat er op deze manier veel energie verloren. Bij de installatie van Maatschap Biogas I gebeurt dit niet, omdat het biogas wordt opgewerkt naar groen gas. Op deze manier kan het beschikbare biogas voor 99,8% benut worden en vervangt het aardgas als duurzaam alternatief.

De rol van Energiefonds Overijssel
Naast eigen vermogen en een investeringssubsidie van de Provincie Overijssel heeft Energiefonds Overijssel een lening voor dit project toegekend van 1 miljoen euro voor de bouw van de installatie. Wij hebben goede ervaringen met biogas opwerkingsinstallaties en dit project draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het verduurzamen van de energievoorziening. Daarbij levert het een bijdrage aan de werkgelegenheid in de provincie en kan het de ontwikkeling van gelijksoortige projecten stimuleren.

De toekomst
CCS Energie-advies heeft als visie om in de toekomst van mono-mestvergisting een standaardoplossing te maken. Maatschap Biogas I in Lutten is de start van dit grotere idee. Er wordt gestreefd naar een toekomst waarin alle (grotere) veebedrijven hun eigen mest vergisten. Want dat is niet alleen goed voor de portemonnee van Nederlandse veehouders, maar helpt ook met het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector. Ter indicatie: de 20.000 ton rundveemest die de installatie in Lutten gaat vergisten, vermijdt in totaal 800 ton CO2 uitstoot per jaar, vergelijkbaar met de van 150 huishoudens. Wanneer er op landelijke schaal rundveemest vergist wordt, is de invloed op de Nederlandse CO2-emissie aanzienlijk.

Meer weten over dit project

Meer weten over de Bio-UP monovergister

Meer weten over CCS