de Woonplaats

Woningstichting de Woonplaats is actief in Twente en de Achterhoek, vooral in en rond Enschede. Verduurzaming van haar bestand aan woningen is een van de voornaamste prioriteiten van de corporatie. Zij wil 1146 woningen duurzaam renoveren.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds verstrekt Woningstichting de Woonplaats een vijftienjarige lening van circa € 8 miljoen.

Pakket aan maatregelen
De corporatie treft een pakket aan energiebesparende, vooral isolerende maatregelen, zoals isolatie van de vloer, HR++ beglazing en na-isolatie van gevels. De Woonplaats verwacht dat de woningen daarmee energielabel B kunnen krijgen. Naar verwachting leveren deze maatregelen een energiebesparing op van 18,1 terajoule per jaar. Daarnaast levert het project 123 mensjaren aan arbeid op.

Project MIO Duurzaamheid
De Woonplaats werkt samen met woningcorporatie Domijn en de gemeente Enschede in het project “MIO Duurzaamheid” aan een duurzame, toekomstbestendige woningmarkt. De partners willen zoveel mogelijk woningen in Enschede verduurzamen om de woonlasten voor bewoners betaalbaar te houden.