Woningstichting SWZ

Woningstichting SWZ treft energiebesparende maatregelen bij 627 woningen in Zwolle. De corporatie streeft ernaar de woningen te verduurzamen, vooral met behulp van isolatie.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. De energiebesparende maatregelen van Woningstichting SWZ financierde het fonds met € 5,4 miljoen.

Maatschappelijke factor
Het project levert niet alleen energiebesparing op, maar draagt ook bij aan de werkgelegenheid: het biedt 34 mensjaren werk. Voor Energiefonds Overijssel was dat een reden temeer om dit project te financieren, want het fonds heeft ook een maatschappelijke doelstelling.

Zonnepanelen
Buiten de financiering door Energiefonds Overijssel om krijgen de bewoners kans om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Daarvoor zijn ruim 130 woningen geschikt. Onder de huurders is hier veel belangstelling voor.