Delen Duurzame Energie

De coöperatie Delen Duurzame Energie (D2E) is initiatiefnemer van een project waarbij het bereikbaar maken van verduurzaming voor sociale huurders centraal staat. D2E gaat samen met woningcorporaties sociale huurders werven om gezamenlijk een energiecoöperatie te vormen. Deze energiecoöperaties gaan vervolgens zon PV-installaties realiseren, die gebruik maken van een terugleversubsidie per kWh. Huurders hebben zo een lager energietarief en eventueel ook opbrengst van de (financiële) resultaten van de energiecoöperatie. Op deze manier kunnen sociale huurders zonder vooraf zelf te moeten investeren, duurzame energie opwekken en genieten van een lagere energierekening.

De rol van Energiefonds Overijssel:
Met het project krijgen sociale huurders de mogelijkheid om te verduurzamen en mogelijk te profiteren van financieel rendement. Iets wat voor deze groep niet vanzelfsprekend is of binnen bereik ligt. Het project helpt zo een kwetsbare groep met verduurzamen. Daar komt bij dat dit project voor het eerst in Overijssel gerealiseerd gaat worden. Het fonds verstrekte daarom een lening van 1 miljoen euro aan Delen Duurzame Energie.

Maatschappelijke rendement van het project:
De verschillende deelprojecten hebben een verwachtte productie van 1.338.750 kWh in het eerste jaar. Dit vertaalt zich naar een maatschappelijk rendement van 11,8 TJ per jaar. Daarbij zorgt het project voor 8 tijdelijke en 1 structurele baan in Overijssel.

Meer weten over Delen Duurzame Energie