Endona energie

Endona Projecten B.V. realiseert en exploiteert twee zonneparken: Zonnepark Heeten (2.2 MWp vermogen) en Zonnepark Boerhof (0.9 MWp).

Energiefonds Overijssel heeft een lening van EUR 2.285.100 verstrekt om bij te dragen aan de bouw van deze parken inclusief de nodige aanpassingen aan de grond, zodat alle omwonenden zich achter het project kunnen scharen.

Met behulp van SDE-subsidies (Stimulering Duurzame Energieproductie) en een lening van Energiefonds wil Endona coöperatieleden een interessante aanbieding doen, zodat ze in de toekomst zelf gaan investeren in het zonnepark en daadwerkelijke eigenaren worden.

Lees in ons jaaroverzicht op pag 10 het interview met de initiatiefnemers van Endona