Deventer Energie Coöperatie U.A.

Deventer Energie is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele energie. In mei 2012 sloegen zo’n 75 inwoners, (overheids-) instellingen en ondernemers de handen ineen met een heldere missie; er samen voor zorgen dat we onze aarde duurzaam achterlaten, door op lokale schaal te handelen. Dat bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele energie wordt nu verder concreet in door zon PV-installaties te bouwen op daken in de gemeente Deventer. Het gaat in totaal om 6 projecten in ontwikkeling en nog enkele toekomstige projecten. De bouw van het eerste SCE zon op dak project in Deventer is inmiddels gestart. De 6 projecten hebben een gezamenlijk vermogen van 783 kWp en een gemiddelde verwachtte opbrengst van 896 kWh/kWp.

De rol van Energiefonds Overijssel:
Duurzame lokale energieopwekking helpt de energietransitie in de provincie verder vooruit. Daarbij is lokale participatie van groot belang voor het draagvlak van deze transitie. Deventer Energie zorgt hiervoor. Daarom is vanuit het fonds een lening van €1 miljoen verstrekt voor de bouw en operatie van verschillende zon op dak projecten in de gemeente.

Wat levert dat op?
De projecten gaan zorgen voor een jaarlijkse energieopwekking van 9,02 TJ per jaar. Het levert een duurzame energievoorziening voor 141 aantal huishoudens in de gemeente. Daarbij wordt er door dit duurzame alternatief zo’n 504.967 kg CO2 bespaard en leveren de projecten 0,4 fte aan tijdelijke werkgelegenheid.

Meer weten over Deventer Energie