Energie Salland West BV

Onlangs verstrekten wij vanuit onze LEI-F faciliteit een tweede financiering voor de energiecoöperatie Energie Salland West. Dit is een samenwerking tussen dorpen Laag Zuthem en Lierderholthuis. De coöperatie heeft als doel om in samenspraak met lokale partijen en de omwonenden, een flinke lokale bijdrage te leveren aan de energietransitie in de gemeente Raalte. Deze tweede financiering is voor een zonnepark in Lierderholthuis. Met de opgewekte energie van beide parken wordt al het elektriciteitsgebruik van beide dorpen volledig duurzaam opgewekt. Naast deze parken wordt er ook gewerkt aan zon op daken. Voor de elektriciteitsopgave zijn de dorpen straks energiepositief. De volgende uitdaging van de coöperatie is dan de warmteopgave.

De rol van Energiefonds Overijssel
Vanuit het Energiefonds is voor deze ontwikkeling een LEI-F financiering verstrekt van 100.000 euro voor de ontwikkeling van dit tweede park. De projecten en de organisatie zijn nog relatief “jong”, dit maakt dat (bij)sturing en ondersteuning van groot belang. Door de inzet van de organisaties Escozon en Eelerwoude wordt daarin voorzien. Daarnaast heeft het fonds zelf ook een actieve rol hierin. Met beide parken wordt straks jaarlijks 33,2 TJ aan duurzame energie opgewekt. Dit is vergelijkbaar met de energievoorziening voor 301 huishoudens.

Zonnige, duurzame en lokale toekomstplannen Als twee afzonderlijke dorpen zijn ze (beide) te klein om dit soort projecten te kunnen volbrengen. Door samen op te trekken ontstaat er meer draagvlak en hoopt men meer voor elkaar te krijgen. Belangrijk daarbij is dat de regie in eigen hand gehouden kan worden. “De informele samenwerking tussen beide dorpen was er al wel, maar het is goed dat we deze nu in één coöperatie hebben geformaliseerd. De coöperatie heeft samen met Energiefonds Overijssel een ontwikkelvennootschap opgericht, Energie Salland West BV en dat geeft een goed gevoel; we zijn volwaardig gesprekspartner met de partijen die we nodig hebben om tot realisatie van onze plannen te komen” licht bestuurder Simon de Jong toe. “We proberen het geheel met zoveel mogelijk lokaal beschikbare kennis verder te ontwikkelen: Door en voor Salland West!”

Meer weten?
Laag Zuthem
Lierderholthuis