Energiecoöperatie Willemsoord/ Zonnepark De Ronde Blesse

Nabij Willemsoord wordt een nieuw zonnepark gerealiseerd, zonnepark de Ronde Blesse. In samenwerking met Energie Coöperatie Willemsoord ontwikkelt de gemeente Steenwijkerland nabij het dorp Willemsoord het zonnepark.  Het park ligt straks op 5 aaneengesloten landpercelen van gezamenlijk bijna 32 ha, hiervan zal ca. 24 ha gebruikt worden voor een zonneweide van 30 MW. De overige 8 ha zal door de coöperatie worden beheerd, zij gaan hier o.a. een voedselbos en andere natuur aanplanten. De aanleg van de kabel is gestart en de bouw van het park wordt in delen in 2024 gedaan. Het zonnepark zal naar verwachting in mei of juni 2024 opgeleverd worden.

De rol van Energiefonds Overijssel
Om verder te kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in Overijssel, heeft het fonds een lening van €14.900.000 verstrekt voor dit zonnepark, waarvan €1,8mln junior en €13,1mln senior. Zonne-energie levert een belangrijk duurzaam alternatief voor  de huidige energiebronnen en is een onuitputtelijke bron van energie.

Maatschappelijke impact:
Het zonnepark zal straks per jaar 195 TJ aan stroom opwekken. Dit is vergelijkbaar met en bedoeld voor de energievoorziening (stroomgebruik) van 10.000 huishoudens. Dat levert een besparing van CO2-uitstoot op van 10.925.333 kg per jaar. Daarnaast levert dit project ook 0,5 FTE aan banen op in de provincie.