Groengas Twenterand

Dit betreft de financiering van een monovergistingsinstallatie met opwerkingsinstallatie op het terrein van Maatschap Folbert, een rosé kalveren houderij. De mest is afkomstig van Maatschap Folbert zelf. Leverancier van de installatie is HoSt, een ontwikkelaar van bio-energiesystemen. Eind 2017 is de bouw van de installatie voltooid en in maart 2018 was de startup. Het geproduceerde gas uit de koeienmest wordt vervolgens behandeld en opgewerkt tot groen gas met aardgaskwaliteit. Dit hoogwaardige groen gas wordt rechtstreeks geleverd op het lage druk net (LD-net).

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds heeft aan Groengas Twenterand B.V. een 13-jarige lening van € 1.098.750 verstrekt.

Energie en banen
Het maatschappelijk rendement van het project levert 2 tijdelijke en 0,5 vaste arbeidsplaatsen op met een energie-effect van 6,9 TJ/jr/mln. De productie van Groengas Twenterand B.V. bedraagt 40 Nm3 groen gas per uur, dit is equivalent aan het verwarmen van in totaal zo’n 400 Nederlandse huishoudens.

Sterke vermindering uitstoot methaan
Naast de duurzame energiewinning uit mest wordt de uitstoot van methaan, een sterk broeikasgas, fors verminderd.