Agro-Energie Hardenberg

Agro Energie Hardenberg is een co-vergister met warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie waarbij biomassa en co-substraten verwerkt worden tot elektriciteit. Er wordt inmiddels jaarlijks 200.000 ton biomassa verwerkt. Dat komt neer op 10.000 vrachtwagens mest per jaar. De input bestaat voor 70% uit varkensmest. De overige 30% bestaat uit andere materialen (co-substraten) zoals afgekeurde voedselproducten uit de zuivelindustrie. Deze substraten zijn nodig om het vergistingsproces te optimaliseren. Het project wordt nu uitgebreid tot vijf co-vergisters en een wkk installatie. De restwarmte wordt hergebruikt voor de installatie zelf terwijl de elektriciteit aan Scholt Energy wordt geleverd.

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel heeft geïnvesteerd ter uitbreiding in het bestaande project met drie bio-vergisters. De capaciteit van de installatie van Agro-Energie Hardenberg wordt daardoor verhoogd waardoor groengas aan netbeheerder Enexis kan worden verkocht, meer warmte hergebruikt kan worden, en het zo kan bijdragen aan een oplossing voor het mestoverschot.

Energie en banen
Het maatschappelijk rendement van het project levert 4 tijdelijke en 2 vaste arbeidsplaatsen op met een energie-effect van 114 TJ/jr. De vergister van Agro-Energie is niet alleen een mestverwerker, maar levert omgerekend ook elektriciteit voor zo’n 2.000 huishoudens.

Sterke vermindering uitstoot methaan
Naast de duurzame energiewinning uit mest wordt de uitstoot van methaan, een sterk broeikasgas, fors verminderd.

Bekijk hier ons filmpje over Agro Energie Hardenberg