Groengas Kampen

Bouw van de installatie op het erf van het melkvee- bedrijf De Groot. De installatie, waarvan de bouw in 2019 is begonnen, kan in overleg op elk moment worden overgenomen door het melkveebedrijf. Jaarlijks zal de mono mestvergister ruim 7.500 ton mest van de 250 melkkoeien van het Kampenaarse melkveebedrijf gaan verwerken. Het geproduceerde biogas wordt opgewerkt naar 252.000 Nm3 groen gas.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds heeft aan Groengas Kampen B.V. een 13-jarige lening van €1.009.050 verstrekt.

 

Host als exploitant
HoSt is een gerenommeerde leverancier van bio-energiesystemen. Bijzonder aan dit project ‘Groengas Kampen’ is de samenwerking tussen melkveehouder De Groot en HoSt. Voor de mest ontvangt de veehouder een vergoeding van HoSt, omdat HoSt de exploitant van de installatie is.