Hogeschool Viaa

In 2018 verduurzaamde Hogeschool Viaa de buitenkant van haar gebouw door te isoleren. Deze verduurzaming kwam mede door een lening van het Energiefonds tot stand. Inmiddels is er ook een WKO geplaatst en zijn er zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. Er zijn dus al flinke stappen gemaakt met de verduurzaming, maar er kan nog meer gedaan worden. Door de aula (Agora) en de achterkant van het gebouw nu zo duurzaam mogelijk te renoveren, kan Viaa de laatste stappen zetten naar een duurzaam, fris en toekomstbestendig gebouw. Voor deze laatste fase heeft Viaa financiering bij het fonds gevraagd.

De rol van Energiefonds Overijssel
Met een nieuwe financiering kan Viaa haar gebouw verder verduurzamen en (grijze) energie besparen. De school is een voorbeeld voor andere Hogescholen op het gebied van duurzaam renoveren enb vervult daarmee een voorbeeldrol. De gevraagde financiering is te klein om in aanmerking te komen voor reguliere financiering bij andere verstrekkers. Daarom kende het fonds een lening van 1.550.000 euro toe.

Maatschappelijke rendement
De verduurzaming zorgt voor een jaarlijkse besparing/opwekking van 0,65 TJ per jaar. Dat is te vergelijken met het energieverbruik van 94 huishoudens.

Lees meer over Viaa